The True Spirit of Yoga - Since 2003

   
     +66 (0)98 670 6758
Tap To Call

Yoga DVDs (ดีวีดีโยคะ)   arrow

ดีวีดีโยคะ 3 ชุดใหม่ล่าสุด

 • Quantum Yoga ชุดท่าโยคะที่ฝึกตั้งแต่ระดับกายภายนอกไปจนถึงระดับเซลล์ที่เล็กที่สุดภายในร่างกาย ช่วยสร้างความยืดหยุ่น บริหารสรีระทุกส่วน เผาผลาญแคลลอรี่ พร้อมชุดท่าฝึกหายใจ ฝึกปราณ และชุดบริหารดวงตา

ควอนตัมโยคะ นำฝึกโดย ครูเจี๊ยบ (ภัชภิชา แก้วสุวรรณสุข)
ราคาช่วงแนะนำ 460 บาท (ความยาว 95 นาที)

 • Ultimate Flow Yoga ผสมผสานชุดท่าโยคะอย่างต่อเนื่อง เน้นการผสานลมหายใจกับท่าอาสนะที่มีการเคลื่อนไหวลื่นไหลอย่างต่อเนื่องทั้งช้าและเร็ว ช่วยเรียกเหงื่อ เผาผลาญพลังงาน และลดน้ำหนัก

Ultimate Flow Yoga นำฝึกโดย ครูสถิต กิ่งวงษา
ราคาช่วงแนะนำ 460 บาท (ความยาว 60 นาที)  

 • Prenatal Yoga โยคะสำหรับคุณแม่ทุกช่วงอายุครรภ์ จะทำให้คุณแม่ยังคงรักษารูปร่างและควบคุมน้ำหนักได้ดีขณะที่ตั้งครรภ์ ชุดท่าฝึกได้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรง ลดอาการบวมข้อ คลายความปวดเมื่อยที่ข้อต่อ สะโพก บ่า ไหล่ เนื่องจากการแบกรับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น และลดอาการเจ็บป่วยยามเช้า ทั้งยังพัฒนาความสมดุลของระบบไหลเวียนโลหิต รวมทั้งระบบหายใจ พร้อมชุดฝึกหายใจสร้างสมาธิและชุดปิดทวารกระชับช่องคลอดแบบวิถีโยคะ

โยคะสำหรับหญิงมีครรภ์ นำฝึกโดย ครูเจี๊ยบ (ภัชภิชา แก้วสุวรรณสุข)
ราคาช่วงแนะนำ 460 บาท (ความยาว 90 นาที)

สั่งซื้อได้ที่ โยคะสุตรา สตูดิโอ ชั้น 32 สาธรนครทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ Tel. 0-2636-6758-9
(สี่แยกสถานีรถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรี และรถไฟฟ้า BRT สถานีสาทร)


Quantum Yoga DVD

, Yoga DVDs (ดีวีดีโยคะ), Yoga DVDs (ดีวีดีโยคะ) , Yoga DVDs (ดีวีดีโยคะ)

ควอนตัมโยคะ (Quantum Yoga) คืออะไร ตามหลักวิทยาศาสตร์ ควอนตัมคือ การอธิบายปรากฏการณ์ของสิ่งที่เล็กมากๆ ซึ่งในปัจจุบันก็คือคว๊าก (Quark) ซึ่งเป็นมวลที่อยู่ในอิเล็คตรอน นิวตรอนและโปรตรอน เรารู้แล้วว่าร่างกายของเราประกอบด้วยสิ่งเหล่านี้ จากอะตอมเป็นเซลล์ เป็นอวัยวะ และเป็นร่างกายของเรา ซึ่งในทางโยคะได้แบ่งมิติหรือ Koshas ออกเป็น 5 มิติ ซึ่งก็คือ Physical body, Energy body, Mental body , Wisdom body and Bliss body

ในทางฟิสิกข์ พลังงาน คือ สิ่งที่ทำให้สิ่งต่างๆ เคลื่อนไหวได้ สิ่งใดที่เคลื่อนไหวได้ เติบโตได้ย่อมมีพลังงาน อย่างเช่นความร้อน เรามองไม่เห็น แต่ความร้อนทำให้โมเลกุลเคลื่อนที่เร็วขึ้น  เมื่อเชื่อมโยงกับร่างกายของเรา การหายใจทำให้เกิดพลังงาน ในทางโยคะเราเรียกว่าปราณ (Prana) หรือ Life Force เมื่อเราหายใจไปพร้อมๆ กับการเคลื่อนไหว หรือการหยุดนิ่งในชั่วขณะที่ทำอาสนะอย่างมีสติ นั่นคือ Quantum Yoga  ซึ่งเราจะรับรู้ไปจนถึงระดับที่เล็กที่สุดในร่างกาย จนถึงระดับเซลล์และอวัยวะ เราจะหายใจทั้งหัวใจ ทั่วทั้งท้อง กระบังลม ปอด กระดูกสันหลัง เราจะรับรู้ทั้งหมดเป็นหนึ่งเดียวไปกับการเคลื่อนไหว ทั้งนี้ Quantum Yoga จะเชื่อมโยงกับจิตใจของเรา ว่าจิตใจคือสสาร ซึ่งทางฟิสิกข์ได้บอกเราแล้วว่า สสารมีคุณสมบัติของคลื่นและอนุภาค อนุภาคสามารถแสดงคุณสมบัติของพลังงานได้  ดังนั้นเมื่อเรามีสมาธิขณะฝึก คือความคิดหยุดนิ่งหรือจิตหยุดนิ่ง ก็จะเชื่อมโยงพลังงานทั้งหมดกับร่างกายให้เป็นหนึ่งเดียวและนี่ก็คือ หนทางของโยคะ แต่ถ้าเป้าหมายของคุณเป็นภาพรวม ต้องการสุขภาพที่แข็งแรง สมดุล หรือรักษาหุ่น ลดอาการปวดหลังไหล่ สิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์ผิวเผินที่ทุกคนจะได้รับอยู่แล้วเมือคุณฝึกโยคะ

ควอนตัมโยคะ นำฝึกโดย ครูเจี๊ยบ (ภัชภิชา แก้วสุวรรณสุข) ราคาช่วงแนะนำ 460 บาท

ความยาว 95 นาที ประกอบด้วย

 • บทเกริ่นนำเกี่ยวกับ Quantum Yoga (5 นาที)
 • การฝึกหายใจและฝึกล็อคคาง (ชาลันธรพันธะ) และการหายใจแบบอุชชายี (Ujjayi Breathing) (3 นาที)
 • ชุดท่า Quantum Yoga (ชุดท่าต่อเนื่อง 75 นาที)
 1. ชุดวอร์มร่างกาย (Warm-Up)
 2. ชุดไหว้พระอาทิตย์แบบดัดแปลง (Modified Sun Salutation)
 3. ชุดท่านักรบและท่าสามเหลี่ยม (Warrior and Angle Pose Series)
 4. ชุดท่าทรงตัวและท่านกอินทรี (Balance and Eagle Pose Series)
 5. ชุดเปิดสะโพก และท่าหนุมาน (Hip Opener and Hanumanasana Pose Series)
 6. ชุดท่าบิดตัว และท่า Arm Balance
 7. ชุด Floor Series
 8. ท่าพักศพ
 • การฝึกบริหารดวงตา (Trataka) (9 นาที)
 • การฝึกมหามุทรา (Maha Mudra – The Great Seal) พร้อมกับฝึกชาลันธรพันธะ (Jaladhara Bandha) และกาพันลบตี (Kapalbhati) (3 นาที)


Ultimate Flow Yoga DVD

, Yoga DVDs (ดีวีดีโยคะ) , Yoga DVDs (ดีวีดีโยคะ) , Yoga DVDs (ดีวีดีโยคะ)

ผสมผสานชุดท่าโยคะอย่างต่อเนื่อง เน้นการผสานลมหายใจกับท่าอาสนะที่มีการเคลื่อนไหวลื่นไหลอย่างต่อเนื่องทั้งช้าและเร็ว ช่วยเรียกเหงื่อ เผาผลาญแคลอรี ส่งผลให้ผู้ฝึกมีพลังใจ พลังกายแข็งแรง ร่างกายจะได้รับความยืดหยุ่นและผ่อนคลายอย่างมาก นำฝึกโดย ครูสถิต กิ่งวงษา

 Ultimate Flow Yoga ราคาช่วงแนะนำ 460 บาท (ความยาว 60 นาที)

 • เพื่อฝึกความแข็งแรงและยืดหยุ่น
 • ฝึกสมาธิเพื่อผ่อนคลาย
 • เผาผลาญพลังงานลดไขมัน
 • สำหรับผู้ฝึกทุกระดับ

ประกอบด้วย

 • ข้อแนะนำก่อนฝึกโยคะ
 • เรียนรู้การวางท่าที่ถูกต้องก่อนเริ่มฝึก
 • Ultimate Flow Yoga (ชุดท่าต่อเนื่อง 60 นาที)
 1. ทำสมาธิ
 2. สุริยนมัสการ ชุด A (Sun Salutation – A Series)
 3. สุริยนมัสการ ชุด B (Sun Salutation – B Series)
 4. ชุดท่านักรบ (Warrior Series)
 5. ชุดท่าตรีโกณาสนะหรือท่าสามเหลี่ยม (Triangle Poses)
 6. ท่าปารวิตถา ประสาริตะ ปาโธตานาสนะ (Parirvrtta Prasarita Pathotanasana)
 7. ท่านกกระเรียน (Pagasana)
 8. ท่าศีรษะอาสนะ (Sirsasana)
 9. ชุดท่าครึ่งงู (Low-Lunge หรือ Half-Cobra)
 10. ชุดท่านกพิราบ (Pigeon Pose)
 11. ชุดท่าชานุศีรษะเอียงด้านข้าง (Parivrtta Janu Sirsasana)
 12. ท่าไม้กระดานด้านข้าง (Side Plank)
 13. ท่าปัศจิโมตานาสนะ (Paschimottanasana)
 14. ท่าธนู (Bow Pose)
 15. ท่างู (Cobra Pose)
 16. ท่าสะพานโค้ง – จักระอาสนะ (Bridge Pose / Chakrasana)
 17. ชุดท่ายืนด้วยไหล่ (Shoulder Stand)
 18. ท่าปลา (Fish Pose)ชุดคลายท่า (Cool Down)
 19. ท่าพักศพ (Savasana)

Prenatal Yoga DVD

, Yoga DVDs (ดีวีดีโยคะ) , Yoga DVDs (ดีวีดีโยคะ) , Yoga DVDs (ดีวีดีโยคะ)

โยคะสำหรับคุณแม่กำลังเป็นที่นิยมโดยเฉพาะในต่างประเทศ เมื่อคุณแม่ผสมผสานโยคะกับการออกกำลังอย่างอื่น เช่น การเดิน ว่ายน้ำ ก็จะทำให้คุณแม่ยังคงรักษารูปร่างและควบคุมน้ำหนักได้ดีขณะที่ตั้งครรภ์  ที่สำคัญชุดท่าฝึกได้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรง ลดอาการบวมข้อ คลายความปวดเมื่อยที่ข้อต่อ สะโพก บ่า ไหล่ เนื่องจากการแบกรับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น และลดอาการเจ็บป่วยยามเช้า ทั้งยังพัฒนาความสมดุลของระบบไหลเวียนโลหิต รวมทั้งระบบหายใจ เมื่อคุณแม่เรียนรู้ที่จะหายใจอย่างถูกต้องและผ่อนคลาย ก็จะทำให้ลูกได้รับออกซิเจนเพิ่มขึ้น รวมทั้งผสมผสานการฝึกสมาธิแบบโยคะ จะทำให้คุณแม่คลอดง่าย รู้จังหวะ และเตรียมความพร้อมได้ทันขณะคลอด และนอกจากนี้ เมื่อคุณแม่ฝึกสมาธิ ก็จะทำให้ลูกได้ฝึกและมีสมาธิตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา ในตอนท้ายของดีวีดีจะมีการสอนการฝึกปิดทวาร Bandha (การฝึกกระชับช่องคลอดแบบวิถีโยคะ)

ประโยชน์โดยรวม

 • สร้างความยืดหยุ่นและความแข็งแรง
 • ควบคุมน้ำหนักและสัดส่วน
 • เตรียมพร้อมสำหรับการคลอดอย่างราบรื่น
 • เหมาะกับทุกช่วงอายุครรภ์

โยคะสำหรับหญิงมีครรภ์ นำฝึกโดย ครูเจี๊ยบ (ภัชภิชา แก้วสุวรรณสุข)
ราคาช่วงแนะนำ 460 บาท (ความยาว 90 นาที)

ประกอบด้วย

 • คำแนะนำและการเตรียมตัวก่อนฝึก
 • Prenatal Yoga (ชุดท่าต่อเนื่องโยคะสำหรับหญิงมีครรภ์ 60 นาที)
 1. ชุดฝึกการหายใจ และวอร์มร่างกาย
  • ท่านั่งแยกขากว้าง
  • ท่าสามเหลี่ยมมุมเอียง
  • ท่าครึ่งกบ
  • ท่าครึ่งผีเสื้อกดเข่า
 2. ชุดท่านั่ง
 • ท่า Baby Rock, Open-Twist
 • ท่าชานุศีรษอาสนะ
 • ท่าปัจจิโมทนาอาสนะ
 • ท่าผีเสื้อ
 • ท่านั่งวัชระ
 • ท่าสามเหลี่ยมนั่ง
 • ท่าแมว
 1. ชุดท่าไหว้พระอาทิตย์ (สุริยนมัสการ)
 2. ชุดท่ายืนและชุดท่านักรบ
 3. ชุดท่านอน
  • ท่านกพิราบ
  • ท่าครึ่งสะพาน
  • ท่าบิดตัว
 4. ท่าพักศพ
 • การฝึกหายใจแบบอุชชายี (Ujjayi Breathing) และการหายใจสลับรูจมูก (Nadi Shodhana) (11 นาที)
 • การฝึกปิดทวาร (Bandha) (6 นาที)

ต้องการสั่งซื้อ:
ชุดละ 460 บาท ค่าส่งทาง EMS 60 บาททั่วประเทศ
กรุณาชำระเงินเข้าบัญชี:

, Yoga DVDs (ดีวีดีโยคะ)