The True Spirit of Yoga - Since 2003

   
     +66 (0)98 670 6758
Tap To Call

Preparing Yourself (ข้อแนะนำและการเตรียมตัว)   arrow

, Preparing Yourself (ข้อแนะนำและการเตรียมตัว) , Preparing Yourself (ข้อแนะนำและการเตรียมตัว)      , Preparing Yourself (ข้อแนะนำและการเตรียมตัว)


การเตรียมตัว

 1. งดรับประทานอาหารก่อนฝึกอย่างน้อย 2 ชม. และมาก่อนเวลาอย่างน้อย 15 นาที มาครั้งแรกกรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้า
 2. สิ่งที่ต้องนำมา: ผ้าขนหนูผืนเล็กๆ และเสื้อผ้าสบายๆ เช่น เสื้อยืด กางเกงวอร์ม สำหรับชุดออกกำลังกาย ต้องไม่รัดแน่นเกินไป
 3. สตรีมีครรภ์ควรฝึกแยกจากการเรียนปกติ และควรได้รับการแนะนำ และดูแลจากครูผู้ฝึกอย่างใกล้ชิด
 4. กรุณาล้างเท้าให้สะอาดในห้องที่จัดไว้ให้ ก่อนเข้าห้องฝึกทุกครั้ง
 5. ไม่สวมแว่นตา นาฬิกา เครื่องประดับที่รกรุงรัง ผู้ที่มีผมยาว ควรเกล้าผม เพื่อความสะดวกในการฝึก
 6. ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องฝึก และไม่อนุญาตให้อัดเทป ถ่ายภาพ หรือถ่ายวีดิโอทุกชนิด
 7. การเคลื่อนไหวร่างกายไม่ว่าจะก้มหรือแอ่นตัว ควรสังเกตปฏิกิริยาของร่างกายว่า ยืดหยุ่นได้แค่ไหน ใครที่ไม่ค่อยได้ยืดเส้นยืดสาย ร่างกายอาจไม่ยืดหยุ่นดี ไม่ควรฝืนก้มหรือแอ่นมากไป อาจทำให้บาดเจ็บได้ ควรเริ่มจากการฝึกช้า ๆ ค่อยเป็นค่อยไป อย่าเร่ง ห้ามแข่งขัน
 8. การกลับไปฝึกด้วยตนเอง ให้วอร์มร่างกายก่อนทุกครั้ง ด้วยท่าง่ายๆ อย่าฝืนทำท่ายากโดยไม่มีอาจารย์ผู้สอนแนะนำ
 9. การหายใจแบบโยคะ คือหายใจเข้าท้องพอง หายใจออกท้องแฟบ อย่ากลั้นใจหรือหลับตาขณะฝึกท่าอาสนะ
 10. เพื่อประโยชน์สูงสุดจากการฝึกโยคะ ผู้ฝึกควรฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง
 11. มาครั้งแรก กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้า โทร. 02 636 6758-9
 12. การเลือกเวลาเรียน ขึ้นอยู่กับเวลาที่สะดวกของผู้ฝึก ในหนึ่งช่วงเวลามีหลากหลายสไตล์ให้ได้ฝึก ผู้ฝึกใหม่ที่ไม่มีปัญหาสุขภาพ สามารถเริ่มฝึกได้ทุกคลาสทุกสไตล์ ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ, หรือมีน้ำหนักตัวมาก, และผู้สูงอายุ ควรเริ่มฝึกจากคลาส Gentle Yoga หรือ Beginner
 13. วันเริ่มสมาชิกรายเดือน สามารถเริ่มวันไหนก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นวันที่ 1 ของเดือน การนับรายเดือน โยคะสุตราจะนับจากวันที่เริ่มของเดือนนี้ ชนวันที่ของเดือนถัดไป ผู้ที่ซื้อบัตรสมาชิกไว้ล่วงหน้า ต้องมาเริ่มใช้บัตรภายใน 14 วันนับจากวันที่ซื้อ โยคะสุตราขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

, Preparing Yourself (ข้อแนะนำและการเตรียมตัว)

Preparing Yourself For Class

 1. It is best to come to your yoga practice with an empty stomach; avoid meals or snacks at least 2 hours prior to each practice.
 2. Please arrive at least 15 minutes before class starts.
 3. Please have your feet washed in the specially arranged area before entering the yoga practice room.
 4. Wear comfortable, loose-fitting clothes; T-shirts or tank tops, and leggings or track bottoms are best. Avoid wearing all-in-one outfits.
 5. Do not wear accessories during practice. Long hair should also be tidily tied up.
 6. Please make sure you arrive on time for the warm-up session before each practice. Don’t attempt difficult postures without your instructor’s guidance.
 7. While holding a pose, be sure not to hold unnecessary tension and straining in your body; be as relaxed but precise as possible. Stay conscious and be persistent; challenge yourself while respecting your limits. Understand the purpose of each Asana (posture or movement) so that you are performing them with a conscious awareness of the breath and can focus on what you are doing.
 8. Practice regularly and consistently for the utmost benefits.
 9. Practice is discouraged during pregnancy unless it is with the help and constant guidance of an experienced instructor and in consultation with your doctor.
 10. Now, just go enjoy your yoga class!