โยคะ ที่มองในมุมของความยืดหยุ่น คือ Range of Motion Exercise

โยคะ....ไม่ใช่แค่การยืดเหยียด” (ตอนที่ 3)


โยคะ ที่มองในมุมของความยืดหยุ่น คือ Range of Motion ExerciseRange of Motion (ROM) หรือ พิสัยการเคลื่อนไหวของข้อ หมายถึงระยะและทิศทางที่ข้อต่อของเราสามารถเคลื่อนไหวไปได้มากที่สุด ROM ที่มากจะทำให้เราเคลื่อนไหวได้สะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการออกกำลังกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกอาสนะต่างๆ ในโยคะ

คนที่มีปัญหาความผิดปกติของกระดูกและกล้ามเนื้อตามข้อต่อด้วยสาเหตุต่างๆ หรือคนที่ไม่ค่อยออกกำลัง รวมถึงไม่ใช้งานข้อต่อบางข้ออย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานจะพบว่าไม่สามารถขยับข้อต่อส่วนนั้นๆ ได้เต็มที่ หรือที่มักเรียกกันว่าข้อติดข้อยึดนั่นเอง


พิสัยการเคลื่อนไหวของข้อ ของแต่ละข้อมีข้อจำกับแตกต่างกัน เช่นข้อเข่า กับข้อศอกจะจำกัดความสามารถในการ Flexion และ Extension แค่180 องศา ส่วนข้อสะโพกและข้อไหล่เนื่องจากมีลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างไปจะมี ROM ที่ไม่เหมือนกัน


คนทีพบว่าข้อต่อของตัวเองมี ROM น้อยกว่าที่ควร สามารถออกกำลังเพื่อเพิ่ม ROM โดยแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของผู้ฝึก ได้แก่

  1. Passive เป็นการออกกำลังแบบที่มีแรงจากภายนอกมาช่วยเหลือ ในกรณีที่ผู้ออกกำลังไม่สามารถทำเองได้ เช่น คุณครูผู้สอนมาช่วยจับเข้าท่า หรือ การใช้แรงโน้มถ่วง

  2. Active เป็นการเคลื่อนไหวตามพิสัยของข้อ โดยกระทำด้วยตนเอง โดยไม่มีแรงจากภายนอกมากระทำ เป็นการใช้การเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ

  3. Active-Assited คือ แบบผสมทั้งแบบ active และ passive ในคลาสโยคะเราจะพบเจอได้บ่อย เช่นการใช้Strapช่วยเพื่อให้เกิด ROMที่มากขึ้นของข้อสะโพก และข้อไหล่นั่นเอง

หลายคนที่เพิ่งเริ่มฝึกอาสนะใหม่ๆ หรือแม้แต่หลายคนที่ฝึกมานานแล้วที่พบว่าไม่สามารถทำอาสนะบางท่าได้หรือเคลื่อนไหวได้ไม่คล่อง อาจไม่ใช่เป็นเพราะกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงหรือตึงเสมอไป แต่อาจมีสาเหตุมาจากข้อต่อก็เป็นได้ การพยายามยืดเหยียดกล้ามเนื้อจึงอาจไม่ใช่วิธีแก้ที่ถูกต้อง หากแต่ต้องแก้ด้วยการฝึกเพิ่ม ROM


การฝึกการเคลื่อนไหวของข้อต่อจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับทั้งการฝึกอาสนะและออกกำลัง และการใช้ชีวิตประจำวันของคนทั่วไปทุกคน หากข้อต่อแข็งแรงและมี ROM ที่ดีแล้วเราก็จะสามารถออกกำลังและฝึกอาสนะได้ดีขึ้นและลดอาการบาดเจ็บ เราจึงควรฝึกอาสนะและออกกำลังควบคู่ไปกับการฝึกเพื่อเพิ่ม ROM เพื่อการฝึกและออกกำลังอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นเอง

ที่มา: https://www.physio-pedia.com/

1,311 views0 comments