เริ่มเปิดให้บริการ 6 มกราคม 2564ตามประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องการปิดสถานที่ชั่วคราวฉบับที่ 15 ลงวันที่ 1 มกราคม 2564 โยคะสุตราสตูดิโอ ได้รับการยืนยันจากเจ้าพนักงานเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ให้สามารถเปิดทำการตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2564 เป็นต้นไปทภายใต้มารตรการป้องกันควบคุมโรคเพื่อระยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคอย่างเคร่งครัด จึงใคร่ขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่านปฏิบัติตามข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัย และสุขลักษณะอนามัยภายในสตูดิโอ ดังนี้


1.สมาชิกผู้มีประวัติติดต่อ/สัมผัสกับผู้ที่มีโอกาสเสี่ยงหรือผู้ที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อ COVID-19 ภายในระยะเวลา 14 วัน โดยทางสตูดิโอจะดำเนินการระงับแพ็กเกจของท่านเป็นการชั่วคราวในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อแจ้งเรื่องได้ทุกช่องทาง


2. เพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของสมาชิก ครู และพนักงานทุกท่าน ขอความร่วมมือท่านสมาชิกงดเข้าใช้บริการที่สตูดิโอในกรณีดังนี้

- มีอาการที่บ่งชี้ว่าเป็นผู้มีโอกาสติดเชื้อ COVID-19 เช่น มีไข้ ไอแห้ง อ่อนเพลีย ฯลฯ

- มีประวัติติดต่อ/สัมผัสกับผู้ที่มีโอกาสเสี่ยงหรือผู้ที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อ COVID-19 ภายในระยะเวลา 14 วัน


3. ตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อลดความแออัดภายในห้องฝึก โยคะสุตราขออนุญาตจำกัดจำนวนคนเข้าฝึกที่ 15 คนต่อคลาสเรียน และงดให้บริการยืมเสื่อและอุปกรณ์ โดยสมาชิกสามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ในการเข้าฝึกได้ทุกช่องทางการติดต่อ


ขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการระยะห่างทางสังคมและสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้เวลาบริการภายในสตูดิโอยกเว้นระหว่างฝึกในคลาส และหมั่นใช้เจลทำความสะอาดมือที่ทางสตูดิโอเตรียมไว้ให้


โยคะสุตราได้มีการปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดและมีการทำความสะอาดอุปกรณ์ออกกำลังกาย และภายในสตูดิโอตลอดเวลาเพื่อความสะอาดสูงสุดภายในสตูดิโอ


In response to Bangkok Metropolitan Administration Announcement, Order of Temporary Closure of Premise No.15, YogaSutra Studio has been received confirmation from Bangrak District's officer to be open from January 6, 2021 onward. YogaSutra Studio would like to request all our members to follow our safety measures in our studios strictly as follows:1. Members who may have contact with a person who has COVID-19 are requested to refrain from coming to studio to attend classes and/or use studios’ facilities for 14 days. We will pause the memberships during such period for those members so please contact us.

2. To protect the health and safety of our members and staff, please do not come to the studios if;

- You are experiencing any Covid-19 symptoms such as high fever, coughing, difficult to breathe, etc or

- You have come in contact with someone who is suspected and confirmed to have Covid-19 in the last 14 days.

3. To promote Social Distancing practice, we have limit class attendace with a maximum number of 15 people per class and there are no rental mats provided. Please contact us if you which to make a class reservation or sing up via Mindbody application.

Please keep social distancing at all time while in studios; Wear masks while in studios except when in classes; Utilize our hand sanitizers as provided throughout studios.


หากสมาชิกมีข้อสงสัยเพิ่มเติม

โทร 0986706758

Line @yogasutra

195 views0 comments