ยืดแล้วทำไมยังเจ็บ มารู้จักการทำงานของกล้ามเนื้อกันค่ะเพื่อนๆ หลายคนน่าจะเคยมีอาการกล้ามเนื้อตึงหรืออ่อนแรงกันมาบ้าง ไม่ว่าจะจากการออกกำลังหรือการทำงาน ในความเข้าใจของหลายๆ คน เมื่อกล้ามเนื้อตึงก็ต้องแก้ด้วยการยืดกล้ามเนื้อ แต่การยืดอาจไม่ได้เป็นวิธีแก้ที่ถูกต้องหรือเหมาะสมเสมอไป บางคนยืดมากไปกลับทำให้กล้ามเนื้อบาดเจ็บด้วยซ้ำ เพราะอะไร วันนี้โยคะสุตรามีคำอธิบายมาบอกค่ะ

การทำงานของกล้ามเนื้อคือการหดตัว (muscle contraction)

ซึ่งมี 3 แบบด้วยกันได้แก่ การหดตัวแบบกล้ามเนื้อหดสั้น เรียกว่า Concentric contraction การหดตัวแบบกล้ามเนื้อยืดยาวออก เรียกว่า Ecentric contraction และการหดตัวแบบค้างที่ไม่มีการเคลื่อนไหวแต่กล้ามเนื้อยังคงทำงาน แบบเดียวกับการเกร็ง ที่เรียกว่า Isometric contraction เวลาที่เรายืดเหยียดร่างกาย กล้ามเนื้อจะหดตัวในลักษณะ eccentric คือการหดตัวแบบกล้ามเนื้อยืดยาวออกหรือถูกเหยียดตัว การหดตัวของกล้ามเนื้อเกิดขึ้นจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างเส้นใยภายในหน่วยย่อยพื้นฐานที่สุดของกล้ามเนื้อ ที่เรียกว่าซาร์โคเมียร์ (sarcomere) เมื่อเรายืดเหยียดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อจะอยู่ในสภาวะยาวกว่าสภาวะปกติที่เรียกว่าความยาวขของกล้ามเนื้อขณะพัก ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเส้นใยจะลดลงและไม่เกิดแรงของการหดตัวในกล้ามเนื้อ เมื่ออยู่ในสภาวะนี้นานๆ หรือกล้ามเนื้อถูกยืดมากเกินไปจะทำให้กล้ามเนื้อไม่หดตัวได้อย่างเหมาะสมหรือไม่หดตัวเลย (ลองนึกถึงยางยืดหรือยางรัดผมที่ถูกใช้ไปมากๆ จนยานแล้วหดกลับไม่ได้นั่นแหละค่ะ) อย่างที่ได้ยินกันบ่อยๆ ว่ากล้ามเนื้อล็อกขณะยืดตัวหรือ locked-long muscle ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เรารู้สึกตึง ปวดเมื่อย หรือกระทั่งเจ็บ อย่างที่เราได้ยินบางคนบ่นว่ายืดแล้วเจ็บนั่นเอง

เพราะฉะนั้น ในการยืดเหยียดที่เหมาะสมเมื่อรู้สึกตึงหรือเมื่อยหรือแม้แต่เวลาที่ฝึกอาสนะ จึงจำเป็นต้องออกแรงให้กล้ามเนื้อทำงานเพื่อหลีกเลี่ยงการหดตัวแบบยืดมากเกินไปจนเกิดกล้ามเนื้อล็อก วิธีหนึ่งสำหรับลดอาการตึงคือหดกล้ามเนื้อก่อนแล้วจึงยืดซึ่งจะเพิ่มการไหลเวียนโลหิต ถ้าอยู่ในท่าที่กล้ามเนื้อหดตัวแบบยืดเหยียดออกอยู่แล้วเป็นเวลานาน เช่น นั่งทำงาน ก็ควรลุกขึ้นมาขยับเดินไปมาเพื่อให้กล้ามเนื้อทำงานหรือทำท่าหดกล้ามเนื้อแล้วจึงยืด วิธีนี้ได้ผลดีกว่ายืดอย่างเดียว หลักการนี้สามารถนำไปปรับใช้กับการฝึกอาสนะรวมถึงแก้อาการกล้ามเนื้อตึงแบบใดก็ตามได้ด้วยเช่นกัน

Credit: Myers, Thomas Anatomy Trains

561 views0 comments