ฝึกโยคะอย่างไรให้ใช้แกนกลางลำตัว

ฝึกโยคะอย่างไรให้ใช้แกนกลางลำตัว แถมยังได้ร่อง11อีกค่ะคุณขาเราสามารถฝึกใช้แกนกลางลำตัวในการฝึกโยคะอาสนะทั้งแบบที่ค้างท่าอยู่กับที่และแบบที่มีการเคลื่อนไหวต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงแม้จะไม่ใช่ท่าที่เน้นแกนกลางลำตัวโดยเฉพาะ


กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว (core muscles) ประกอบด้วย

  • Traverse Abdominis อยู่ด้านข้างสะดือ ทำหน้าที่พยุงอวัยวะในช่องท้องและรักษาความมั่นคงของลำตัว

  • Rectus Abdominis หรือที่เราเรียกกันว่า six pack เป็นกล้ามเนื้อที่ใช้ในการพับและแอ่นตัว

  • Internal และ External Oblique ใช้ในการบิดและเอี้ยวตัว

  • Erector Spinae และ Multifidus ทำหน้าที่พยุงแนวกระดูกสันหลัง กระบังลมที่ใช้ในการหายใจ และอุ้งเชิงกราน

กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวที่แข็งแรงจะช่วยให้เราเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อส่วนอื่นๆ เช่น แขน ขา ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสัมพันธ์กันดี ซึ่งจะช่วยป้องกันการบาดเจ็บ ช่วยให้รักษาสมดุลได้ดีและปรับท่าทางให้ดีขึ้นอีกด้วย


การฝึกกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวเวลาที่เราฝึกอาสนะ ทำได้โดยบังคับสะโพกให้อยู่แนวเดียวกับหลัง ให้จินตนาการว่ามีขนมปังประกบตัวเราอยู่ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเหมือนแซนด์วิช และตัวเราเป็นไส้ที่อยู่ตรงกลาง วิธีนี้จะทำให้กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวด้านหน้ากับด้านหลังทำงานและออกแรงเท่าๆ กัน เราอาจจะนึกภาพตามได้ไม่ยากเวลาที่ฝึกอาสนะที่ค้างท่าอยู่กับที่ เช่น นักรบ 1, 2 และ 3 ท่าประเภท arm balance และ inversion ต่างๆ แต่วิธีนี้ใช้ได้กับฝึกท่าเคลื่อนไหวเช่นกันโดยการคงสะโพกให้อยู่ในแนวเดียวกับหลังไว้


ลองฝึกจากท่าง่ายๆ เช่นการแนวแกนกลางลำตัวให้ตรงไว้ขณะเคลื่อนไหวจากที่ downward facing dog มาเป็นท่า plank แล้วขยับกลับไปเป็นท่า downward facing dog อีกทีแทนที่จะโค้งหลัง แค่นี้ก็ได้ใช้กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวเต็มๆ เลยล่ะค่ะ


พบกับคลาสที่เน้นกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวได้จุใจถึง3คลาสต่อสัปดาห์โดยคุณครู3ท่าน

  • Powerhouse ทุกวันอังคาร 7.00น. โดยคุณครูซูรี่ Daily Surie - healthy is easy

  • Core Action ทุกวันพุธ 12.15น. โดยคุณครูเต้ย Napato Yoga Thailand

  • Core & Balance ทุกวันพฤหัสบดี 10.00น. โดยมาสเตอร์ซานดีฟ Sandeep Rana

170 views0 comments

Recent Posts

See All

Variety of Yoga practice and style

ท่าทางที่ทุกคนเห็นอยู่นี้ถ้าถามว่าเป็นอาสนะโยคะมั้ย ตอบได้เลยว่าไม่ใช่ แต่ท่าทางเหล่านี้มีประโยชน์ที่ส่งผลในการทำอาสนะโยคะหรือไม่ คำตอบคือใช่เลยค่ะ จุดประสงค์หลักของคลาส Applied Yoga ของเราคือ ความต้อ