กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน (Pelvic Floor) ตอนที่3

Updated: Oct 14, 2020

คุณอยู่ในกลุ่มเสี่ยงกล้ามเนื้อเชิงกรานไม่แข็งแรงหรือไม่


คุณแม่ตั้งครรภ์ หรือผ่านการคลอดบุตรมาแล้ว

คุณผู้ชายและคุณผู้หญิงที่ก้าวเข้าสูวัยทอง

ผ่านการผ่าตัดอวัยวะที่อยู่ในอุ้งเชิงกราน

ผ่านการผ่าตัดต่อมลูกหมาก

หรือแม้แต่นักกีฬาที่ออกกำลังกายหนักๆในขณะที่คุณแม่ตั้งครรภ์นั้น ร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนชนิดหนึ่งชื่อ "relaxin" มันจะทำให้เนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายอ่อนลง และพร้อมที่จะขยายตัวเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานที่รองรับมดลูกอยู่นั้นก็ถูกขยายเช่นกัน ซึ่งบางที่การขยายนี้ก็เกิดขึ้นอย่างถาวร แม้แต่หลังคลอดบุตรไปแล้ว


คุณผู้หญิง และคุณผู้ชายที่เข้าสู่วัยทอง อาจจะเริ่มสังเกตตัวเองว่าผิวหนังบนร่างกายของเรามันไม่เต่งตึงเหมือนแต่ก่อน กล้ามเนื้อที่เคยมีมันก็ซูบผอมลีบแบนไป เหตุนี้เองจึงเป็นสาเหตุที่มาของการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ เพราะกล้ามเนื้อในส่วนนี้ก็เสื่อมถอยเช่นกัน


นักกีฬาที่ต้องออกกำลังกายหนัก และมีแรงกระแทกสูง เช่น นักยิมนาสติ นักวิ่ง กีฬาที่ต้องมีการกระโดด เป็นต้น แน่นอนว่าการเล่นกีฬาเหล่านี้ จะส่งผลกระทบต่อกล้ามเนื้อแกนกลาง และแรงดันในช่องท้องโดยตรง ดังนั้นถ้ามีการแอคทีฟกล้ามเนื้อส่วนนี้ไม่ถูกต้อง ย่อมจะทำให้เกินความเสี่ยงต่อกล้ามเนื้อส่วนนี้โดยตรง


credit: Pelvic Floor First


อ่านบทความย้อนหลัง

กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน (Pelvic Floor) ตอนที่ 1

กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน (Pelvic Floor) ตอนที่ 2


348 views0 comments