The True Spirit of Yoga - Since 2003

   
     +66 (0)98 670 6758
Tap To Call

Kob (ครูกบ)   arrow

ครูกบ (Kob)

, Kob (ครูกบ)

ประสบการณ์

ผมได้มีโอกาสเรียนโยคะครั้งแรกเมื่อประมาณปี พ.ศ.2543 ในสายโยคะบำบัด โดยเรียนสัปดาห์ละหนึ่งวัน เป็นระยะเวลาสามเดือน แล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้ฝึกโยคะอีกเลย แล้วหันไปฝึกเพาะกาย

ในปี พ.ศ.2545 – 2556 ในช่วงนั้นก็ได้เข้าอบรมเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกาย ขั้นต้นและขั้นกลาง จนกระทั้งช่วงต้นปี พ.ศ.2557 ได้มีโอกาสเข้าเรียนหลักสูตรครูโยคะที่บางกอกโยคะ ได้เรียนกับครูเก่งๆ หลายๆ ท่านที่สอนในหลักสูตรครู และ ได้เข้า workshop yoga ของ ครูสุขุม ครูชัช ครูทัศ ครูสถิต ครูออย มาสเตอร์อามาจิ Acro yoga & Arm Balance by Patrick Nolfo

พอรู้ตัวอีกที่ ก็พบว่าตัวเองได้หลงรักโยคะเข้าให้แล้ว และโยคะก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของผมจนมีความรู้สึกว่าอยากจะอยู่กับโยคะจนลมหายใจสุดท้าย

Training & Certificates

– Certified 200 – hour Yoga Teacher Training at BangkokYoga
– Certified 300 – hour Advanced Yoga Teacher Training at BangkokYoga

Slogan

Simple is best
ความเรียบง่าย คือสิ่งที่ดีที่สุด