The True Spirit of Yoga - Since 2003

   
     +66 (0)98 670 6758
Tap To Call

The Yoga of Love : Bhakti Yoga

โยคะสุตราสตูดิโอได้ร่วมกับโพสต์ทูเดย์จัดทำบทความที่ให้ความรู้เรื่องโยคะและสุขภาพตั้งแต่ปี 2547

 

 

Post Today ลงวันที่ 16 ก.พ. 2562
เพิ่งผ่านพ้น "วันนักบุญวาเลนไทน์" ไปหมาดๆ ในยุคประวัติศาสตร์ตามตำนานนั้น 14 กุมภาพันธ์เป็นวันของการพลีชีพทางศาสนาไม่มีส่วนใดเกี่ยวกับความรักโรแมนติกหรือความรักใคร่แบบส่วนตัว ชาย -  หญิง จนกระทั่งถึงคริสต์ศตวรรษที่ 15 วันวาเลนไทน์ได้เปลี่ยนมาเป็นวันของคู่รักในแบบปัจจุบันที่เราคุ้นเคย

 

 

ในวันนี้เจี๊ยบจะเขียนเกี่ยวกับเรื่อง “ความรักในแบบโยคะ” เมื่อท่านผู้อ่านได้อ่านคำนี้ติดกันจะเห็นว่าความรักเมื่อมีคำว่า โยคะ พ่วงหลัง ท่านก็จะรู้สึกได้เองว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ความรักแบบเฉพาะที่ เฉพาะบุคคล หรือแบบส่วนตัวอย่างแน่นอน  ดังนั้นเริ่มแรกท่านต้องแยกให้ออกระหว่างความแตกต่างแต่เชื่อมโยงกันของ “จิตเฉพาะที่ จิตส่วนตัว ปัจเจกบุคคล ตัวตน อัตตา ego” คือเรื่องหนึ่ง และ “จิตวิญญาณ จิตเดิมแท้ จิตไร้ที่ตั้ง จิตสากล จิตสำนึกแห่งจักรวาล พระเจ้า หรือถ้าเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษ เช่น Spirit ,cosmic mind ,universal mind, oneness mind” เป็นอีกสิ่งหนึ่ง แล้วด้วยความสามารถของมนุษย์ที่มีความฉลาดแล้วสืบลึกเข้าไปจนเข้าใจได้ลึกซึ้ง จะค้นพบว่าจิตเฉพาะที่มีความสามารถที่จะเชื่อมโยงจิตสากลได้ด้วยพลังของ “สมาธิ” แล้วสมาธินั้นก็มีวิธีการเข้าถึงหลายร้อยแบบหรืออาจจะมากกว่านั้น

 

 

แต่วันนี้เจี๊ยบจะพูดถึง “ภักติโยคะ” คุณไม่อาจเอาความคับแคบของจิตแบบอัตตาหรือจิตส่วนตัวมาตีความหมายหรือตีค่าของคำว่า “ภักติ” ได้นะ เพราะภักติในที่นี้มันเป็นความหมายเชิงสปิริตหรือแบบจิตสากล ดังนั้นจุดประสงค์ของภักติโยคะคือการเชื่อมโยงจิตเฉพาะที่ไปสู่จิตสากลสู่จุดสูงสุดโดยมีแกนกลางในการเข้าถึงด้วย “คีตัน” Kirtan ซึ่งก็คือ ดนตรีแห่งมันตรา บทเพลงแห่งมันตรา บทสวดของโยคี  yogic chanting แต่ทว่าหลักปฏิบัติปลีกย่อยในแบบภักติไม่ได้มีเพียงแค่คีตัน หรือการสวดมันตราเท่านั้น ในคัมภีร์อุปนิษัทและภควัทคีตาได้กล่าวถึงว่า การฝึกกรรมโยคะ หรือชญาณโยคะล้วนมีพื้นฐานหรือส่วนเกี่ยวข้องกันและกันกับภักติโยคะในแบบที่ลึกซึ้ง บ้างก็กล่าวว่าก่อนการไปสู่ขั้นลึกของการหยั่งรู้แบบ Jnana Yoga หรือปัญญาจะเกิดได้จากความรู้ล้วนมีพื้นฐานมาจากภักติโยคะหรืออีกนัยหนึ่งการมีภักติโยคะจนถึงจุดนึงปัญญาและความรู้ต่างๆจะบังเกิดขึ้นเองอย่างเป็นธรรมชาติ คือมันมาได้เองในแบบการหยั่งรู้โดยที่ไม่ต้องแสวงหาหรือพยายามใดๆ

 

 

รูปที่ 1 Kirtan คีตัน

รูปที่ 1 คีตัน

 

 

หัวใจของภักติโยคะ คือ การศิโรราบ ภาษาอังกฤษเรียกว่า Devotion เจี๊ยบจะขอเล่าถึง “ศิโรราบ” สักนิด คำอธิบายที่ง่ายที่สุดคือ การยอมแพ้ บวกกับ การยอมรับ ในทุกสิ่งที่เกิดขึ้น ประมาณว่า ธรรมชาติจะจัดการทุกอย่างให้เอง จักรวาลจะจัดระเบียบให้เอง นั่นก็คือ การไว้เนื้อเชื่อใจในพลังแห่งจักรวาล Trust the Universe โดยใช้สิ่งนี้เป็นหลักในการดำเนินชีวิต

 

 

“ศิโรราบ” เป็นขั้นล้ำกว่า “ศรัทธา” เพราะไม่เพียงแค่ปราศจากข้อสงสัย ไม่โต้แย้ง แต่มันยังไม่ต้องพิสูจน์ตัวเอง รวมทั้งไม่แบ่งแยก (ศรัทธาแบบโง่เขลามีการแบ่งแยก) เมื่อไว้ใจละยอมรับแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นไปเอง ก็เท่านั้น ดังนั้น ศิโรราบ ก็คือ “ความรักที่ไร้ซึ่งเงื่อนไขมันเป็นความรักบริสุทธิ์” นั่นเอง

 

 

ถึงตรงนี้เจี๊ยบขอวกกลับไปพูดถึง “คีตัน” อีกสักหน่อย เมื่อเสียงโทนต่ำของฮาร์โมเนียมเครื่องดนตรีโบราณที่ทำงานควบคู่กับมันตราส่งตรงไปยังคลื่นสมองของคุณด้วยรูปแบบของการสั่นสะเทือนด้วยคลื่นเสียง เกิดกระแสของจิตสำนึก เข้าไปบำบัดอารมณ์ภายในของคุณโดยที่คุณอาจจะรู้หรือไม่รู้ตัวก็ตาม อักขระของมันตรา พลังของมันตรา คือ ความขลัง ความเคลิบเคลิ้ม แต่นั่นเป็นแค่จุดเริ่มต้น เมื่อคุณใช้หลักแห่งการไว้เนื้อเชื่อใจในจักรวาล คุณจะ “ปล่อย” และ “ไว้ใจ” ให้มันตราซึ่งเป็นภาษาของจักรวาล(universal language) กับความสั่นสะเทือนของพลังแห่งเสียง “ทำงาน” ทำหน้าที่ของเค้าเอง คุณ คือ ทางผ่าน ของพลังงานนี้ เมื่อบทเพลงลำนำไป ไม่ต้องควบคุมอะไร เป็นธรรมชาติอย่างที่คุณเป็น ในบางโมเนต์นะ ท่ามกลางสุ้มเสียงใครบางคนที่ติดต่อกับจิตสากลได้จะรู้สึกถึงความเงียบในหัวใจ ความสงบและปิติ เมื่อบทเพลงละลายหายไป ตัวคุณก็จะหายไป

 

 

ที่ซึ่งมีสมาธิคือที่ซึ่งมีความรักแบบศิโรราบ  “ความรัก” จะค่อยๆ ละลายและทลายกำแพงของความเป็น “ฉัน” ตัวตนของฉัน อีโก้ของฉัน ฉันที่มองเห็นเพียงแค่ตัวฉันเอง จนถูกบดบังจากสรรพสิ่ง จนความรักเข้ามาเป็นสะพานเชื่อมระหว่างฉันที่เป็นปัจเจกกับฉันที่เป็นสากลเข้าด้วยกัน ทำให้ได้สัมผัสถึงจิตแห่งสากล  (Our real internal being ) จิตแห่งจักรวาล จิตวิณญาณ ที่ซึ่งไร้กาลเวลา ไม่มีขอบเขต เป็นนิรันดร...  

 

 

รูปที่ 2 Lover ความรัก

รูปที่ 2 ความรัก

 

 

CR.ขอขอบคุณภาพเขียนสีน้ำแนวอาร์ตจากคุณเจน  Jane Jiit (Watercolor) , IG : janewaterblog

 

เขียนโดย: ภัชภิชา แก้วสุวรรณสุข (ครูเจี๊ยบ) ผู้ก่อตั้ง Japayatri Yoga Style


หัวใจของภักติโยคะ คือ

การศิโรราบ

 

ศิโรราบ ก็คือ

“ความรักที่ไร้ซึ่งเงื่อนไข

มันเป็นความรักบริสุทธิ์”

 

แสดงความรักต่อคนที่รักและตัวท่านเองด้วยคอร์สเรียนโยคะ

 

พิเศษ! ซื้อ 1 เดือน เพื่อตัวท่านเอง แถมฟรี 1 เดือน สำหรับคนที่ท่านห่วงใย

 สมัครเลย >