The True Spirit of Yoga - Since 2003

   
     +66 (0)98 670 6758
Tap To Call

Teaching Styles (สไตล์การสอน)   arrow

, Teaching Styles (สไตล์การสอน)

สไตล์การสอน (Teaching Styles)

Power Yoga

เป็นรูปแบบการฝึกที่เน้นพละกำลัง ความแข็งแกร่งของร่างกาย พัฒนาจากแนว Ashtanga ที่อาสนะมีชุดท่าต่อเนื่อง พร้อมกับการจัดวางตำแหน่งท่าทางแบบต่างๆ สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวอาสนะในชุดนักรบและชุดอื่นๆ ที่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง ปราดเปรียว ลดไขมัน กล้ามเนื้อกระชับสมส่วน ทั้งแขนขา และหน้าท้อง และยังช่วยขับสารพิษออกจากร่างกาย ไปพร้อมกับลมหายใจออกและเหงื่อ

Power Yoga is a vigorous, fitness-based approach. It is a great class for boosting up your immune system with great cardiac exercise. This style of yoga creates internal heat which helps self-detoxing. It is good for building up arms strength. This class promotes strength, flexibility and stamina. It will make the practitioners stronger in both body and mind.

Joint Opener

เน้นการเปิดข้อต่อส่วนต่างๆ ของร่างกาย เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาข้อต่อติดขัด ไหล่ไม่เปิด สะโพกไม่เปิด หลังแข็งตึง คลาสนี้จะช่วยทำให้ข้อต่อต่างๆ ยืดหยุ่นขี้น การเคลื่อนไหวร่างกายดีขึ้น ลดอาการปวดเมื่อยจากการทำงานในท่าเดียวทั้งวัน ให้ฟังเสียงร่างกาย ไม่ฝืนจนเกินไปในขณะฝึก ค่อยเป็นค่อยไป การฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเท่านั้น จะทำให้ได้ผลประโยชน์ที่กล่าวมาทั้งหมด คลาสนี้เหมาะสำหรับผู้ฝึกเก่าและใหม่ทุกระดับ

If you have low back pain, tight hamstrings or have any trouble bending over or getting up and down, or if you run, or participate in any type of competitive or recreational activity. The Joint Opener class will “undo” you. Your low back will begin to feel significantly less painful, flexibility and your ease of movement in everyday tasks will improve, and sore, tight muscles from exercise will be stretched and relaxed. Essentially every asana (yoga pose) will address the mobility of all joints in one way or another. The physical goal of working with joint openers is one of increased strength and increased range of motion in and around the joint. Always listen to your body. Take your time and relax into the positions. Do not force them. Do stretch gently and stick with it. In a few months you will be amazed at the improvement in your range of motion. Joint Opener is for all ages and abilities.

Moving

ชุดท่าที่เน้นการผสานลมหายใจกับท่าอาสนะที่มีการเคลื่อนไหวลื่นไหลอย่างต่อเนื่องทั้งช้าและเร็ว ช่วยเรียกเหงื่อ เผาผลาญแคลอรีได้มากกว่าการออกกำลังกายชนิดอื่นๆ ส่งผลให้ผู้ฝึกมีพลังใจ พลังกายแข็งแรง ร่างกายได้รับความยืดหยุ่นและผ่อนคลายอย่างมาก ในบางชั่วโมงจะมีการสลับเสริมท่า Advance เพื่อให้ผู้มีร่างกายยืดหยุ่นดีแล้วได้ลองฝึกหัด เพื่อพัฒนาความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของร่างกาย

This is one of the most athletic and intense flowing yoga styles, that helps fasten the burning of calories as well as exercise and soften the ligaments, tendons and muscles for increased flexibility. Muscles that have become flaccid, weak or slothy are stimulated repeatedly to shed excess flab and flaccidity. You may sweat profusely, which is the point of the style and perspiration is the great cleansing mechanism of the body. The emphasis is more on the physical performance of the postures rather than on meditation or deep relaxation.

Hatha

การฝึกโยคะในแนวที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ศาสตร์ที่เน้นท่าอาสนะประกอบการหายใจเข้าออก ( pranayama) และการกลั้นลมหายใจ ( Bandhas) พร้อมกับการเกร็งกล้ามเนื้อท้อง เพื่อชำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์ ( Kriyas) และร่างกายยืดหยุ่นแข็งแรง ผู้ฝึกจะได้เรียนรู้ท่าอาสนะหลากหลายรูปแบบในหนึ่งชั่วโมง เหมาะสำหรับผู้ฝึกใหม่และผู้ฝึกมาแล้วทุกระดับ

Hatha Yoga; the most popular style of yoga, refers to the physical branch of yoga and the term includes all the styles of yoga especially the major ones presently practiced be it Iyengar, Ashtanga and Vinyasa. The Styles vary in the focus and emphasis they place on various aspects Hatha yoga whether its body alignment, breathing rituals, breathing coordination with the postures, length of time postures are held, the rhythm and selection of postures, meditation and spiritual inquiry. This style of yoga is good for both beginners as well as long time practitioners.

Vinyasa / Core Vinyasa

เป็นการฝึกที่เน้นท่าอาสนะ การจัดท่าให้ถูกต้อง บังคับร่างกายไปกับลมหายใจ มีการเคลื่อนไหวและเชื่อมโยงท่าให้ต่อเนื่องไป ตลอดตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นการฝึก ผู้ฝึกจะได้พลังทั้งทางร่างกายและฝึกลมหายใจ สร้างความแข็งแรงให้ปอดและกล้ามเนื้อทุกส่วน ถึงแม้จะดูเคลื่อนไหวช้าๆ แต่ก็ใช้พลังไม่น้อย ช่วยให้ร่างกายกำจัดของเสีย ทำให้ร่างกายโดยรวมแข็งแรง และยังเป็นเสมือน Meditation in Motion คือทำให้จิตใจมีความสงบนิ่งมากขึ้นขณะเคลื่อนไหวอีกด้วย

Vinyasa is a term that covers a broad range of yoga classes. The word Vinyasa means “breath-synchronized movement.” In other words, the teacher will instruct you to move from one pose to the next on an inhale or an exhale. This technique is sometimes also called Vinyasa Flow, or just Flow because of the smooth way that the poses run together and become like a dance. The class is appropriated to the majority of students with a strong emphasis on alignment, strengthening your weak areas and balancing your strengths. Modifications and variations of each posture are instructed and everyone is encouraged to move at their own pace.

Balance

การฝึกที่ช่วยฝึกฝนการทรงตัว และสมาธิ การฝึกรูปแบบนี้มีการผสมผสานแนว Vinyasa ด้วย ซึ่งก็คือการเกร็งค้างท่า ประกอบลมหายใจเข้าออก ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ให้เลือดไหวเวียน ทั้งยังช่วยให้หัวใจทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเรียกเหงื่อ และลดน้ำหนัก ในบางชุดท่า จะมีท่าที่เป็นกึ่ง Advance เพื่อพัฒนาความยืดหยุ่นของสรีระ

The style; mixed with Vinyasa-style yoga emphasizes on the body balance and the deep concentration of a practitioner. This style is a moderate intensity practice with more standing poses than seated with the postures practiced with synchronized breathing. The emphasis rather is on proper alignment of the spine, placement of the hips and feet to help ensure the optimum blood supply to various parts of the body and its focus is on holding each pose for longer periods of time. Good for the lubrication of joints, ligaments and tendons of the body and the massaging all the internal glands and organs of the body in a thorough and wholesome manner.

Shape-Up Yoga

เป็นการฝึกที่เน้นเฉพาะส่วนและท้าทาย เน้นการฝึกลำตัวช่วงบนและลำตัวช่วงล่างผสมกัน โดยเฉพาะการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อบริเวณช่องท้อง ให้เกิดความแข็งแกร่ง สำหรับลำตัวช่วงบน จะประกอบไปด้วย หัวไหล่ แขน ข้อมือ และกล้ามเนื้อช่องท้อง โดยใช้การเคลื่อนไหวที่มีผลโดยตรงกับกลุ่มกล้ามเนื้อในทางตรงกันข้ามกับการเคลื่อนไหวแบบปกติในชีวิตประจำวัน เพื่อให้กลุ่มกล้ามเนื้อเกิดความแข็งแกร่งและได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าที่สะสมตามกล้ามเนื้อ สำหรับลำตัวช่วงล่างจะมีผลกับเอว สะโพก บั้นท้าย ต้นขา ซึ่งจะทำให้ต้นขาเข้ารูป แข็งแรง รวมทั้งทำให้บั้นท้ายกระชับ เพราะชุดท่าฝึกจะทำงานกับกลุ่มกล้ามเนื้ออย่างเข้มข้น เพื่อให้ผู้ฝึกได้ลดน้ำหนักและมีรูปร่างที่สมส่วน

This practice focuses on upper and lower body workout with great abdominals’ movements. It is very challenging for all levels. For upper body, the practice will help strengthen shoulders, arms, wrists and abdominal muscles on which the normal life movements will never do. For lower body, it works on your waist, hip, bun, thighs, and legs which will help improve your flexibility, helping joints, tendons, and muscles stay limber. All techniques are innovated to shape up, improve, or develop your physical body’s capacity.

Core Fusion

เป็นการฝึกความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อช่องท้องและกระดูกซี่โครงให้แข็งแรงกระชับ รวมทั้งทำให้ต้นขาเข้ารูปและกล้ามเนื้อแผ่นหลังแข็งแรง มีผลดีกับกล้ามเนื้อหัวใจ เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจ ตลอดการฝึกทั่วร่างกายจะมีเหงื่อออกมาก ช่วยลดไขมันและคอเรสเตอรอล ทั้งยังทำให้เกิดผลดีต่อระบบเผาผลาญอาหารและความสมดุลของระบบขับถ่าย ที่เกิดจากการบีบนวดกล้ามเนื้อในส่วนช่องท้องที่สำคัญทั้งหมด

The ability of Core Fusion yoga is to provide fitness benefits to practitioners. It requires you to keep your body in constant motion between poses, resulting in a strenuous cardiovascular workout and improved core strength. These forms of yoga strengthen core muscles while it keeps blood and oxygen circulating throughout your body. It enhances your blood pressure because the asanas (yoga poses, postures, and yoga positions) keep blood flowing evenly throughout your body while you focus on your breathing.

Hatha Flow

หะฐะโยคะเป็นสไตล์โยคะดั้งเดิม แต่ได้ถูกนำมาออกแบบใหม่ ให้ผสมผสานกับการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดผลดีต่อระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ โดยมีท่าชุดยืดเหยียด ชุดหด และชุดบิด ทำให้หลัง คอ ไหล่ผ่อนคลาย ซึ่งการฝึกนี้จะทำให้ผู้ฝึกตัวเบาและคลายความเมื่อยล้าจากการทำงานมาตลอดทั้งวัน ทำให้จิตใจแจ่มใสคลายความตึงเครียดสะสม และนอนหลับสบาย

It’s stretching movements and breathing exercises improve your flexibility, relieve chronic back and neck pain since the poses and postures gently stretch and strengthen your back and neck muscles. It benefits anyone’s mental health by helping him or her relax, and it is an effective form of psychological therapy. It also reduces anxiety and stress, resulting in better health, better mood, and better concentration throughout the day. Hatha Flow yoga can help cure insomnia, as its regular practice leads to better and deeper sleep. It can help fight fatigue and maintain your energy throughout the day.

Ashtanga Yoga

ถูกคิดค้นโดยท่าน Pattabhi Jois โดยเอาโยคะดั้งเดิมแต่ยุคโบราณมาทำให้ชุดท่ามีความทันสมัยมากขึ้น เน้นที่การใช้พละกำลังพร้อมกับการทำท่าอาสนะประกอบลมหายใจเข้าออกและการฝึกกลั้นลมหายใจขมิบทวาร ช่วยทำให้เหงื่อออกมาก สลายไขมัน เป็นการขจัดสารพิษออกจากร่างกาย หลังจากฝึกจะรู้สึกผ่อนคลาย ลดความตึงเครียด ทำให้กระชับกระเฉงมีชีวิตชีวา

Ashtanga Yoga is a unique yoga system from the ancient sage Patanjali which has been popularized by K. Pattabhi Jois, and which is often promoted as a modern-day form of classical Indian yoga. It emphasizes on proper diet, effective asanas, Pranayama, Mudra and Bandhas (gestures and locks), Dharana and Dhyna (for detoxing), de-stressing and increasing your vitality and longevity.

Gentle Yoga

สำหรับผู้ฝึกใหม่ ผู้มีปัญหาสุขภาพหรือการเคลื่อนไหว รวมถึงผู้สูงอายุ ที่ต้องการเริ่มฝึกจากแบบเบาๆ เหนื่อยน้อย ท่าเริ่มต้นของโยคะ ฝึกระบบการหายใจ ช่วยเรื่องความยืดหยุ่นของร่างกาย ขจัดความเกียจคร้าน แก้ไขอาการปวดไขข้อ คอ และหลัง ลดอาการปวดตึงตามกล้ามเนื้อ กระดูกข้อ และอวัยวะต่างๆ ปรับสรีระและร่างกายให้สมดุล กระฉับกระเฉงขึ้น นำมาซึ่งสุขภาพที่ดี และอายุยืนยาว

For beginners who may encounter some health and/or movement problems as well as for the seniors who need to start with some light and effortless exercises with basic yoga postures, of which will help in the long term develop in the practitioner of an impending health disorder or infection and in turn enable the person to take pre-emptive corrective action. With proper breathing techniques and by gently stretching muscles and joints as well as massaging the various organs, yoga is extremely effective in increasing flexibility and does ensure the optimum blood supply to various parts of the body. This leads to benefits such as delayed ageing, energy and a remarkable zest for life.