The True Spirit of Yoga - Since 2003

   
     +66 (0)98 670 6758
Tap To Call

Tag Archives: ท่าโยคะ

ลดหน้าท้อง

บริหารหน้าท้องด้วยท่าพันแขนและขา

บริหารหน้าท้องด้วยท่าพันแขนและขา ชุดท่าบริหารหน้าท้องด้วยท่าโยคะมีหลากหลาย เซ็ทนี้แตกมาจากชุดท่าคลายกล้ามเนื้อ เมื่อทำต่อเนื่องเป็นเซ็ท จะรู้สึกว่าหน้าท้องได้รับการบริหาร หากได้ทำเป็นประจำจะทำให้หน้าท้องกระชับ แข็งแรง ช่วยให้ทำท่าอื่นๆ ที่เป็นท่าขั้นสูงได้ดีขึ้น วิธีฝึก นอนหงาย พันขาซ้ายทับขาขวา ปลายเท้าสอดใต้น่องหากทำได้ ยกแขนซ้าย สอดแขนขวาใต้แขนซ้าย มือขวาพันมาจับที่ข้อมือซ้าย     วางเท้าลงที่พื้น หายใจเข้า หายใจออก ยกเข่ามาแตะศอก ทำท่านี้เป็นเซ็ทๆ ละ 10 ครั้ง หายใจเข้าออกขณะทำ แล้วคลายท่าทำสลับข้าง

Read More 
Warrior I Twist

ท่า High LungeTwist

ท่า High LungeTwist ท่า  Warrior One Twist หรือท่านักรบหนึ่งบิดตัว พลิกแพลงมาจากท่านักรบหนึ่งซึ่งเป็นท่าพื้นฐานท่าหนึ่งของโยคะ ที่ผู้ฝึกโยคะทุกคนรู้จักดี แต่หากได้ทำท่าที่พลิกแพลงไปจากเดิม บางครั้งจะรู้สึกได้ถึงการส่งผลถึงมัดกล้ามเนื้อ ข้อต่อที่ต่างไปจากท่าเดิมโดยสิ้นเชิง แม้จะบิดจากท่าเดิมเพียงเล็กน้อย ซึ่งผู้ที่ได้ฝึกเองเท่านั้นที่จะรู้สึกได้ การฝึกโยคะทำให้เรารู้จักตัวเอง รู้จักร่างกาย รู้จุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง ท่านี้ทำให้กล้ามเนื้อสะโพก ขา และน่องแข็งแรง กระดูกสันหลัง สะบักไหล่ได้รับการกดนวด วิธีฝึก เริ่มจากท่าก้าวขาขวาไปข้างเหมือนทำท่า Warrior One เข่าตั้งฉาก แต่ให้เปิดส้นเท้าหลัง ปลายนิ้ววางที่พื้นข้างเท้า หายใจเข้า หายใจออก เหยียดแขนขวาไปข้างหน้าข้างใบหู เหยียดแขนซ้ายไปข้างหลังสุดแขน หายใจเข้า เหยียดแขนทั้งสองไปข้างหน้า กางนิ้วมือ ขณะทรงตัวดีแล้ว หายใจออก เหยียดแขนขึ้นแนบใบหู หายใจเข้ามือทั้งสองประคองหลังศีรษะ กางศอกออกด้านข้าง หายใจออก บิดลำตัวไปด้านข้างขวามากๆ ศอกขวาชี้ไปด้านหลัง หายใจเข้าออก 2-3 ลมหายใจ แล้วลดลง คลายท่าทำสลับข้าง

Read More 
Half-Moon Twist

ท่า Half-Moon Twist

ท่า Half-Moon Twist ท่า Half Moon Twist (ปาริวิตถา อัตถจัทราสนะ) เป็นการทำท่าอัตถจัทรากลับข้างหรือบิดตัว ประโยชน์ที่ได้จะช่วยฝึกการทรงตัว ทำให้สมาธิและความทรงจำดีขึ้น เลือดได้ไหลเวียนไปเลี้ยงศีรษะ ทำให้ขาและแขนลำตัวช่วงล่างแข็งแรง ช่วยยืดและบิดนวดกระดูกสันหลังและบ่าไหล่ วิธีฝึก เริ่มจากท่าสุนัขยกขาข้างเดียว โดยเริ่มจากยกขาขวาก่อน หายใจเข้า หายใจออก ก้าวขาขวาวางเท้าระหว่างมือทั้งสอง ก่อนถึงมือเล็กน้อย ยกขาซ้ายขึ้นขนานพื้น ขาตรงไม่งอเข่า หายใจเข้าออกก่อนเพื่อทรงตัวให้นิ่ง ขณะทรงตัวดีแล้ว ยกมือขวามาวางหลังศีรษะ หายใจเข้า หายใจออกบิดลำตัวไปด้านขวา ศอกชี้ขึ้นด้านบน ตามองเพดาน พยายามให้ขาเหยียดตรงขนานพื้น หายใจเข้าออก บิดเปิดลำตัวขึ้นเท่าที่ทำได้ ทรงตัวสักครู่ แล้วลดลงสลับข้าง

Read More 
side warrior III

ท่านักรบสาม ด้านข้าง (Side Warrior III)

ท่านักรบสาม ด้านข้าง ผู้ที่เคยฝึกโยคะคงรู้จักท่านักรบ 3 ซึ่งเป็นท่าที่ต้องใช้สมาธิประสานเป็นหนึ่งเดียวกับร่างกายที่แข็งแกร่ง เพื่อช่วยในการทรงตัวให้ทำท่าได้สมบูรณ์ ท่านักรบ 3 ด้านข้าง (Side Warrior III) จะเป็นท่าขั้นสูง ที่ต้องใช้สมาธิมากขึ้นในการทรงตัว ช่วยทำให้หลัง ขา และแขนแข็งแรง หัวใจจะสูบฉีด ปอดขยาย ทำให้ระบบภายในร่างกายแข็งแรง ผู้ฝึกจนชำนาญจะมีสมาธิดีขึ้น ร่างกายแข็งแกร่งขึ้น มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น วิธีฝึก เริ่มจากการยืนในท่าสามเหลี่ยม กางขากว้าง ปลายเท้าซ้ายชี้ไปด้านหน้า เท้าขวาขนาน เหยียดแขนทั้งสองแนบใบหู หายใจเข้า หายใจออก พับลำตัวลงด้านข้างซ้าย ลำตัวด้านข้างเปิดขึ้น ย่อเข่าซ้ายตั้งฉาก หายใจเข้า หายใจออก ทรงตัวให้ดี ค่อยๆ ยกขาขวาขึ้น ขนานพื้น พยายามให้ลำตัวทั้งหมดไปถึงแขนขนานพื้นเป็นเส้นเดียวกับขา ขณะที่ลำตัวด้านข้างเปิดขึ้น หายใจเข้าออก 2-3 ลมหายใจ แล้วคลายท่า ทำสลับข้าง

Read More 
yoga pose flying frog

ท่า Flying Frog

ท่า Flying Frog ท่า Flying Frog หรือท่ากบบิน ส่งผลต่อเส้นเอ็นที่ต่อเนื่องจากสะโพกถึงต้นขา ไปจนถึงน่อง ช่วยเปิดอุ้งเชิงกราน เปิดข้อต่อสะโพก ดีต่อระบบอวัยะสืบพันธุ์ การฝึกท่านี้จำเป็นต้องมีการวอร์มให้ข้อต่อขาและสะโพกยืดหยุ่นมาพอสมควรก่อน มิฉะนั้นกล้ามเนื้ออาจบาดเจ็บหรือเกิดตะคริวได้ วิธีฝึก เริ่มจากท่าแมว จุดเดียวกับที่วางมือ ให้วางแขนซ้ายขนานไปด้านหน้า จากนั้นหมุนเท้าซ้ายไปด้านหลัง ปลายเท้าจิกพื้น ตั้งส้นเท้า วางเท้าขวาที่พื้น เหยียดขาขวา ลำตัวด้านข้างตั้งขึ้น มือขวาจับสะโพก หายใจเข้าออก หายใจเข้า หายใจออก ยกขาขวาและงอขาให้เหมือนกบ พยายามให้ขาและลำตัวตั้งฉากกับพื้น ทรงตัวให้ดี หายใจเข้า หายใจออก ยกแขนขวามือชี้เพดาน ตามองมือ หายใจเข้าออก 2-5 ลมหายใจ แล้วคลายท่า ทำสลับข้าง

Read More 

ท่าปลดล็อคข้อต่อหัวไหล่

ท่าปลดล็อคข้อต่อหัวไหล่ ท่าปลดล็อคข้อต่อหัวไหล่ อยู่ในกลุ่มท่า Joint Opener หรือท่าเปิดข้อต่อ ท่าเหล่านี้ ผู้ฝึกมักจะบ่นว่ารู้สึกเจ็บปวดทรมานในการฝึก แต่หากได้ฝึกบ่อยๆ จะรู้ว่าได้ประโยชน์ในการช่วยปลดล็อคข้อต่อหัวไหล่ และข้อศอกไม่ให้ติดขัด ทำให้การเคลื่อนไหวคล่องตัวขึ้น คลายอาหารปวดไหล่ กำจัดแคลเซียมที่เกาะข้อกระดูก ซึ่งจะส่งผลดีในระยะยาว เมื่ออายุมากขึ้นก็จะไม่มีปัญหาหินปูนที่ข้อต่อ วิธีฝึก นั่งหลังตรง ชันเข่าห่างลำตัว ขาแยกจากกันเท่าความกว้างของสะโพก กำมือขวา งอศอก วางหลังมือขวาที่ข้างเข่าขวา ตั้งศอก มือซ้ายอ้อมจับหลังศอกขวา หายใจเข้า หายใจออก มือซ้ายดึงศอกไปฝั่งตรงข้าม พยายามให้ศอกจนถึงข้อมือตั้งฉาก เข่าพยายามไม่หุบเข้าหากัน ให้ดึงดันกันไว้ จะรู้สึกตึงปวดที่ข้อต่อหัวไหล่ ดึงตึงเท่าที่รู้สึกว่าไหว ไม่ฝืนจนเกินไป หายใจเข้าออกลึกๆ ขณะค้างท่าเพื่อผ่อนคลายความเจ็บปวด คลายท่าทำสลับข้าง  

Read More