The True Spirit of Yoga

   
     +66 (0)2636 6758
Tap To Call

Jeab (ครูเจี๊ยบ)   arrow

ครูเจี๊ยบ (Jeab)

 

yoga instructor

ประสบการณ์

  • ปี 2545-2550 สอนโยคะที่เชียงใหม่ และกรุงเทพ เช่น บ้านโยคะ ลานนาโยคะ และสอนตามบริษัทชั้นนำในกรุงเทพ
  • ปี 2551 สอนโยคะที่ประเทศออสเตรเลีย ทั้งในสตูดิโอและคลาสส่วนตัว ที่ Melbourne, Queensland (Tully) เป็นเวลา 1 ปี
  • ปี 2552 จบหลักสูตร Four -Month Residential Course in Yogic Studies Training (Yogic Sciences) จาก Bihar Yoga Bharati (Institute of Advanced Studies in Yogic Sciences, India )

ครูเจี๊ยบเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายตั้งแต่เด็ก ได้มีโอกาสรู้จักโยคะตั้งแต่สมัยเรียนปีสองที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากนั้นก็เริ่มฝึกเรื่อยมา หลังจากนั้น 1 ปี สถาบันลานนาโยคะได้ฝึกสอนให้เป็นครูโยคะอาชีพ โดยส่งไปสอนตามสถานที่ต่างๆ ทั้งนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เช่น นักศึกษาแพทย์และพยาบาล และตามโรงแรมต่างๆ ได้เรียนรู้จากนักเรียนในหลายเคสในหลายพันคน เนื่องจากทุกคนมีสภาพร่างกายและจิตใจที่ต่างกัน จึงมีความเข้าใจในข้อจำกัด ของร่างกายและจิตใจซึ่งเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง จากนั้นด้วนความคลั่งไคล้และตกหลุมรักโยคะอย่างจริงจังจึงตัดสินใจไปหาประสบการณ์ เพิ่มในออสเตรเลีย และต่อมาได้ไปศึกษาเพิ่มเติมอย่างจริงจังที่อินเดีย ซึ่งเป็นที่ทำให้ได้เข้าถึงจิตวิณญาณด้านโยคะ และเข้าใจทฤษฎีและศาสตร์โยคะ ในเชิงลุ่มลึกขึ้นกว่าเดิม สไตล์การสอนของครูเจี๊ยบจะเน้นที่ความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก แต่โดยทั่วไปจะเป็นการผสมผสานระหว่างสไตล์คลาสสิค แบบอินเดียกับสไตล์โมเดิร์นแบบตะวันตก เป็นการดึงความเข้มข้นของโลกตะวันออกและตกเข้าด้วยกัน เช่น แนว Flow, Dynamic, Power, Iyengar, Ashtanga, Vinyasa, Crunch, Therapy, Satyananda, Yin &Yang และ Yoga Nidra เป็นต้น ครูเจี๊ยบจะเน้นให้เล่นโยคะตามความรู้สึกเพื่อให้เกิด สมาธิในขณะฝึก ไม่แข่งขันเปรียบเทียบกับผู้อื่น เกิดความผ่อนคลายและมีความสุขขณะฝึก รวมทั้งการควบคุมลมหายใจและการทำท่าที่ถูกต้อง การทำท่า โยคะแต่ละท่าจึงเป็นการส่งผ่านความรู้สึกจากร่างกายเชื่อมโยงถึงจิตใจจนเกิดความสมดุลทั้งภายในและภายนอก

Jeab graduated in Yogic Studies Training (Yogic Sciences), Bihar Yoga Bharati, India (4 months Residential Course from October 2008 to January 2009) and have taught Yoga for several years in Chaing Mai, Bangkok and Australia. From her teaching experiences, she had learned thousand cases from different people. Each person has limitations in both physical and mental and each style is not suitable for everyone, therefore, she has combined many styles of yoga into her own teaching style such as Flow, Dynamic, Power, Iyengar, Ashtanga, Vinyasa, Crunch, Therapy, Satyananda, Yin & Yang and Yoga Nidra. She always teaches her students that Yoga is about sensation and how you feel. It is the connection between your body and mind. The most important thing is to find peace and harmony on your body and soul by practicing yoga.

Teaching Styles

Vinyasa, Core Fusion, Gentle Flow, Hatha Flow, Shape-Up