The True Spirit of Yoga - Since 2003

   
     +66 (0)98 670 6758
Tap To Call

Core Awareness   arrow

English Version

ลงทะเบียน >

Core Awareness
คลาสสร้างความตระหนักรู้
ในการใช้ “แก่นกลาง” ของร่างกาย
ผ่านการฝึก “หยินโยคะ”

4 เสาร์ 4 ครั้ง (4, 11, 18, 25 พ.ย. 2560) เวลา 13:30 – 15:00 น. 
(เหมาะกับผู้ฝึกทุกระดับ)

 • บุคคลทั่วไป: 2,800 บาทเท่านั้น รายครั้ง 750 บาท
 • สมาชิกปัจจุบัน: จ่ายเพียง 1,200 บาท รายครั้ง 350 บาท
 • สมาชิกแบบไม่จำกัด และแบบเสาร์-อาทิตย์: ฟรี!!

ในปัจจุบันนี้  “CORE” เป็นคำที่ถูกพูดถึงกันมาก และอย่างกว้างขวางในทุกกิจกรรมที่เกี่ยวกับร่างกาย เช่น การวิ่ง ฟิตเนส ยกน้ำหนัก ต่อยมวย พิลาทิส ฯลฯ ไม่เว้นแม้แต่การฝึกโยคะ หลายต่อหลายครั้ง เมื่อสื่อต่างๆ พูดถึงการสร้างแกนกลางของร่างกาย ก็มักจะตามมาด้วยภาพสุภาพบุรุษ สุภาพสตรีในชุดออกกำลัง มองเห็นภาพกล้ามเนื้อที่ชัดเจนและดูแข็งแรงมาก ออกกำลังหรือขยับเขยื้อนร่างกายกันอย่างหนักหน่วง และรวดเร็ว เพื่อจะได้มาซึ่ง หน้าท้อง (Six-pack) (ซึ่งหลายๆ ครั้งที่ส่วนนี้ ถูกเข้าใจว่าว่าเป็น แกนกลาง ของร่างกาย) ที่ดูเพรียว มีลอน และดูแข็งแรง แกนกลางที่หลายๆ คนใฝ่ฝัน มีแล้วชีวิตเราจะดีขึ้นจริงไหม? แล้ว แกนกลาง มันคือ แก่นกลางใช่หรือไม่?

“แก่นกลางของร่างกาย” มีอะไรที่ละเอียดลึกซึ้งและเชื่อมโยงลงไปมากกว่า Six-pack นั้นมาก แก่นกลางไม่ใช่เป็นเพียงชิ้นกล้ามเนื้อแผงเดียวที่หน้าท้อง แต่เป็นการทำงานหลักๆ ของกล้ามเนื้อชั้นลึกร่วมกับเนื้อเยื่อเกี่ยวพันต่างๆ ที่วิ่งขึ้นตามฝั่งแกนด้านในของร่างกาย เริ่มตั้งแต่เท้าผ่านขึ้นไปจนถึงศีรษะ และไม่ใช่เฉพาะงานกายภาพ (physical) เท่านั้น แต่รวมถึงการมีสติและการหายใจอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วย (mindfulness breathing)

ภายในสี่สัปดาห์ของเดือนพฤศจิกายนนี้ ครูแต้วจะมาพูดคุย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมถึงแบ่งปันการฝึก “หยินโยคะ” ให้กับทุกคน เพื่อเป็นมุมมองและทางเลือกอีกอันหนึ่ง ที่จะส่งเสริม และพัฒนาให้ผู้ที่ฝึกได้เข้าใจ และเข้าถึงแก่นกลางของร่างกายได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้น การฝึกฝนผ่านอาสนะ และการหายใจในรูปแบบที่เนิบช้าแต่หนักแน่น ของหยินโยคะ ทำให้การบันทึกข้อมูลการฝึกผ่านทางร่างกาย (body memory) เป็นไปอย่างเรียบง่ายและเป็นธรรมชาติ และผู้ฝึกจะสามารถนำออกไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างง่ายดาย  และเมื่อไรที่เราสามารถนำพาการฝึกฝนในเสื่อ ออกไปสู่การใช้ชีวิตนอกเสื่อได้ เมื่อนั้นคือเวลาที่โยคะในตัวเราจะหยั่งรากและงอกงามอย่างยั่งยืน

การฝึกหยินโยคะ สามารถฝึกได้ในผู้ฝึกทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่อยู่ในวัย 40 ปี ขึ้นไป ซึ่งการดูแลสุขภาพในช่วงวัยนี้ จะเป็นรูปแบบของการ ดูแล รักษา บำรุง ซ่อมแซม และสร้างเสริมสติ เพื่อให้เพื่อตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างปกติสุขและรักษาสมดุลได้ในระยะยาว

ครั้งที่ 1 (เสาร์ที่ 4 พ.ย. 60) การเตรียมดิน หากเปรียบร่างกายเป็นดิน (ธาตุดิน) ก่อนการเพาะปลูก เราควรจะต้องมีการเตรียมดินให้พร้อมต่อการเพาะปลูก ร่างกายก็เช่นกัน ร่างกายที่สะสมความล้าและตึงเครียด มาเป็นเวลานาน อาจเคลื่อนไหวไปตามท่าอาสนะได้ แต่จะยากต่อการเปิดรับและบันทึกข้อมูลใหม่ๆที่ถูกต้อง จากการฝึก เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องผ่อนคลายร่างกายและจิตใจให้ได้มากที่สุดก่อนการฝึก วันแรกนี้เราจะเรียนรู้การเคลื่อนไหว และหายใจ ในท่วงท่าที่จะนำความผ่อนคลายให้เกิดได้อย่างง่ายๆ  ก่อนเริ่มฝึก ชุดท่าในการฝึก เน้นงานเปิด และคลาย โดยเฉพาะงานข้อเท้า ข้อต่อสะโพก และกระเบนเหน็บ

ครั้งที่ 2 (เสาร์ที่ 11 พ.ย. 60) เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับผืนดิน (GROUNDING) เปรียบเสมือนการหยอดเมล็ดลงในดิน และปล่อยให้ดินได้ดูแล โอบอุ้ม ต่อเนื่องจากครั้งแรก การฝึกครั้งที่สองจะนำหลักการทั้งการหายใจ และการเข้าสู่ท่า จากครั้งแรก มาปฏิบัติ จะมีความเนิบช้าลง เรียนรู้ความหมายและคุณค่าของความสงบนิ่ง ผ่านร่างกายและลมหายใจในขณะที่เราค้างในท่า ความสงบนิ่งจะก่อกำเนิดความเข้าใจและยอมรับจากภายใน และจะนำไปสู่ สมดุลสภาพในร่างกายและจิตใจ และทำให้ การซ่อมแซม รักษา และสร้างเสริม เกิดขึ้นในร่างกายอย่างค่อยเป็นค่อยไป ผู้ฝึกจะค่อยๆรู้สึกถึงความสัมพันธ์กับแก่นกลางร่างกายได้เพิ่มขึ้น รู้สึกถึง space ในร่างกาย ได้มากขึ้น

ครั้งที่ 3 (เสาร์ที่ 18 พ.ย. 60) หยั่งรากและงอกงามตามเวลาที่เหมาะสม (HOLDING) เป็นเรื่องที่เราเข้าใจได้ เพื่อให้ต้นไม้งอกงาม เราต้องหมั่นดูแลดินให้ดี การดูแลดินให้ดี เปรียบได้กับการใช้หลักการฝึกของฝั่งหยินที่สม่ำเสมอและถูกต้อง และสามารถสงบนิ่งอยู่ในอาสนะได้นานเป็นระยะเวลาหนึ่ง จนกาย ลม และจิตใจ หลอมรวมเป็นสภาวะอันสมดุล เพื่อพลังหยางก่อกำเนิดและพุ่งเหยียดขึ้นได้ ผู้ฝึกสามารถเข้าใจและเห็นความสัมพันธ์ ของพลังงานฝั่งหยิน (ส่วนล่างในร่างกาย) และพลังงานฝั่งหยาง (ส่วนบนในร่างกาย) และเห็นความเกี่ยวพันต่อเนื่องจากแก่นกลางจากเท้า ขึ้นไปสู่ศีรษะ

ครั้งที่ 4 (เสาร์ที่ 25 พ.ย. 60) ผ่อนคลายสู่อิสรภาพ (RELAXATION) ในครั้งนี้ ผู้ฝึกจะสามารถผ่อนคลายในการค้างท่าได้มากขึ้นกว่าสองครั้งแรก และสามารถมองเห็นภาพคร่าวๆ ได้ว่า หลักการทั้งสามในการฝึกหยิน อันได้แก่ grounding-holding-relaxation นั้นได้ก่อกำเนิดความตระหนักรู้ใน “แก่นกลาง” และความคิดความรู้สึกของร่างกาย (core awareness) ส่งผลให้ต่อจากนี้ การเคลื่อนไหวทั้งทางกาย และความคิด จะกำเนิดจากกระบวนการแห่งสติและความเข้าใจเป็นพื้นฐาน (แทนที่จะเป็นปฏิกิริยาตอบสนอง หรือ Reflection) อันจะมีส่วนช่วยทำให้ลดการบาดเจ็บจากการเคลื่อนไหวผิดท่วงท่า ทั้งจากการ ฝึก/การออกกำลัง/การนั่งยืนเดิน ในชีวิตประจำวัน

ครูผู้สอน
: ปัทมรัตน์ วิชัยลักษณ์ (ครูแต้ว)

2017 Yin Yoga Teacher Retreat, Jogyagarta Indonesia
2016 Meridian Immersion 
2016 Yin Yoga Teacher Retreat, Batam Indonesia
2016 TTC Yin Yoga 2nd module with Sebastian Pucelle & Murielle Burellier
2016 TTC Ashtanga Vinyasa Yoga, It’s Yoga Satellite, Thailand by Kru Joy & Kru Ricardo
2015 Basic Yin Yoga Teacher Training (50 Hrs.) 
2015 Basic Immersion 
2014 TTC Yin Yoga 1st module with Sebastian Pucelle & Murielle Burellier
2012 TTC Hatha Vinyasa Yoga at FIT by Kru Jimmy, Yuttana Polcharoen

ลงทะเบียน >

 

มาสมัครที่สตูดิโอ หรือโอนเงินบัญชี “บจก. สุตรา โยคะ แอนด์ เวลเนส”

 • กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ # 023-1-72003-0
 • กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ (สาทร) # 170-0-15551-2
 • กรุงเทพ กระแสรายวัน สาขาฟอร์จูนทาวน์ # 047-3-00264-0

ส่งสลิปการโอน, ชื่อ, ที่อยู่, เบอร์ติดต่อ และรายละเอียดมาที่ contact@yogasutrathai.com
หรือกล่องข้อความเพจเฟสบุ๊ค facebook.com/YogaSutraStudio
ติดต่อสอบถาม โทร. 02 636 6758-9, 098 670 6758

ติดต่อสอบถาม / Contact

 

 


โยคะสุตรา สตูดิโอ
100/70 ชั้น 32 อาคารสาธรนครทาวเวอร์ (ตึกธนาคาร Standard Chartered)
ถ. สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

YogaSutra Studio
32nd Floor, Sathorn Nakorn Tower (Standard Chartered Building)
100/70 North Sathorn Road,
Silom, Bangrak, Bangkok 10500

Tel.: +66 (0)98 670 6758 / (0)26 36 6758 / 59
Fax:
+66 (0)26 36 6759

Email: contact@yogasutrathai.com

เวลาทำการ:

  • จันทร์, พุธ, พฤหัส 06:45 – 21:15 น.
  • อังคาร 12:00 – 21:15 น.
  • ศุกร์ 09:45 – 20:00 น.
  • เสาร์ 09:00 – 14:30 น.
  • อาทิตย์ 09:00 – 13:15 น.

Operating Hours:

  • Mon, Wed, Thu 06:45 – 21:15 hr
  • Tue 12:00 – 21:15 hr
  • Fri 09:45 – 20:00 hr
  • Sat 09:00 – 14:30 hr
  • Sun 09:00 – 13:15 hr

การเดินทาง:
รถไฟฟ้า BTS ลงหน้าอาคาร ที่สถานี “ช่องนนทรี” ทางออก 2
รถบริการ BRT ลงสี่แยกหน้าอาคาร ที่สถานี “สาทร”

How to get here:
“Chong Nonsi” BTS station – Exit 2, “Sathorn” BRT station
GPS 13.722418, 100.530449


 โอนเงินเพื่อจองคลาส: