The True Spirit of Yoga - Since 2003

   
     +66 (0)98 670 6758
Tap To Call

Category Archives: Blog

Pay attention to our feet (2) : ว่าด้วยการจัดการข้อเท้าและนิ้วเท้า

หากเมื่อผู้ฝึกโยคะอาสนะอาจไม่เคยใส่ใจรายละเอียดการจัดระเบียบในส่วนของฝ่าเท้าเลยหรือใส่ใจน้อยแบบผ่านๆ ลองมาเริ่มสำรวจแล้วใส่ใจการเคลื่อนไหวที่สร้างความแตกต่างในการฝึกท่าโยคะกัน ให้ลองทดลองได้ด้วยตนเองดูในครั้งนี้เป็นตอนที่ 2 ต่อจากคราวที่แล้ววันนี้ครูจะคุยเกี่ยวกับข้อเท้าและนิ้วเท้าค่ะ เมื่อพิจารณาจากการเคลื่อนไหวของข้อต่อในส่วนของข้อเท้าสามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยการงอและการเหยียด หรือก็คือการกระดกขึ้นและการกระดกลงนั่นเอง ในส่วนของนิ้วเท้าก็มีการกรีดนิ้วเท้าออก เหยียดออก จะเรียกว่าเป็นการกำนิ้วเท้าก็ได้ (Point) และฝั่งตรงข้ามก็คือการพับนิ้วเท้า หรือควบคุมให้นิ้วเท้างอเข้ามานั่นเอง (Flex) ซึ่งในการจัดการข้อเท้าและนิ้วเท้านี้จะจัดระเบียบไปในทิศทางเดียวกัน จัดไปด้วยกันเพื่อให้เกิดผลที่ลึกขึ้นในการฝึกท่าโยคะอาสนะนั้นๆ เริ่มต้นให้นักเรียนลองเริ่มสำรวจการเคลื่อนไหวของข้อเท้าของตัวเราเองดูก่อน  นั่งหลังตรงวางกระดูกรองนั่งลงที่พื้นหากนั่งหลังตรงไม่ได้ ให้พับผ้าวางที่กระดูกรองนั่งแล้วเหยียดขาทั้ง 2 ข้างออกมา แยกความกว้างของขาให้เท่ากับความกว้างของสะโพก จากนั้นให้ถือว่าตำแหน่งที่เท้าได้ฉากกับขาเป็น 0 องศา แล้วลองกระดกเท้าขึ้นดูซึ่งโดยปรกติแล้วข้อเท้าจะกระดกขึ้นได้ 30 องศา และกระดกลงได้ 45 องศา ข้อกลางเท้าจะไม่มีการเคลื่อนไหวส่วนข้อนิ้วเท้าจะงอและเหยียดได้พอสมควร ต่อมาจะลองเริ่มสำรวจนิ้วเท้ากัน ให้นักเรียนยืนขึ้นในท่าภูเขาโดยแยกขากว้างเท่าสะโพกแล้วเราจะเริ่มขยับเฉพาะนิ้วเท้าข้างขวาก่อนด้วยการยกนิ้วเท้าขวาขึ้นลอยจากพื้นส่วนนิ้วอื่นๆ ไม่ต้องยกค้างไว้ ประมาณ 5 วินาทีแล้ววางลงเบาๆ จากนั้นลองยกนิ้วเท้านิ้วอื่นๆดูซึ่งบางคนพอวางนิ้วโป้งเท้าแล้วให้ยกนิ้วเท้านิ้วอื่นๆ อาจควบคุมไม่ได้ทีละนิ้วแต่ยกทั้งแผงขึ้นมาเลย ลองฝึกแล้วสำรวจดูถึงการควบคุมและรับรู้ความรู้สึกของนิ้วเท้าของเราจากนั้นลองสลับทำข้างซ้ายดูเป็นการฝึกควบคุมนิ้วเท้า ทีนี้ครูจะให้เชื่อมการเคลื่อนไหวของข้อเท้าควบคู่ไปกับนิ้วเท้าพร้อมๆกัน (ดูตัวอย่างจากภาพที่ 1) อย่างที่ครูเกริ่นไปตอนต้นว่าให้เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันคือพับขึ้นและเหยียดออก (Flex and Point) ต่อมาลองฝึกให้เห็นความแตกต่างในอาสนะท่านั่ง หากเราเหยียดข้อเท้าและนิ้วเท้าออก point (ดูตัวอย่างจากภาพที่ 2.1)  เมื่อเราทำท่านั่งพับตัวลงมาความตึงใต้ขาจะลดลงคือเข้าเส้นน้อยกว่าการที่เราจัดระเบียบข้อเท้าและนิ้วเท้าให้กระดกขึ้นหรือพับขึ้น Flex […]

Read More 

Pay attention to our feet (1) : ว่าด้วยการลงน้ำหนักของฝ่าเท้า

เพราะว่าเท้ามีหน้าที่รับน้ำหนักของร่างกายรวมทั้งการเคลื่อนไหว การจัดวางขาส่งผลถึงสะโพก การจัดการนิ้วเท้าส่งผลถึงเข่า บางทีเรื่องนี้อาจต้องเขียนกันยาวๆ มีหลายภาคต่อเลยทีเดียว เอาแบบค่อยเป็นค่อยไปละกันค่ะ มีหลายเรื่องให้เขียนเกี่ยวกับเท้านะ จะวางยังไง กว้างดี หรือแคบดี น้ำหนักอยู่ตรงไหน ข้อเท้าจัดวางยังไง นิ้วเท้าตั้งตรงหรือเหยียด น้ำหนักฝ่าเท้าลงที่ไหนดี และแต่ละแบบแตกต่างกันยังไง ไม่เพียงแค่เฉพาะเวลาที่เราฝึกโยคะอาสนะบางทีในชีวิตประจำวันของเราเองคนส่วนใหญ่ก็แทบจะไม่ใส่ใจฝ่าเท้ากันเลยจนกระทั่งเกิดปัญหาของฝ่าเท้ามารบกวนการใช้ชีวิต หรือบางทีการที่เราละเลยการใส่ใจเท้าอาจสร้างปัญหาโดยอ้อมให้ร่างกายส่วนอื่นๆก็เป็นได้ สำหรับการฝึกท่าโยคะการจัดการเท้าที่ถูกต้องจะส่งผลกับท่าที่เราฝึกอย่างมหาศาลซึ่งวันนี้ครูจะคุยเกี่ยวกับเรื่องการลงน้ำหนักที่ฝ่าเท้า นั่นหมายความว่า อาสนะที่ส่งผลโดยตรงคือ กลุ่มอาสนะท่ายืน ทั้งยืน 2 ขาและยืนทรงตัวขาเดียว (Standing ,Balancing Asanas) เพราะกลุ่มอาสนะท่ายืนมีฝ่าเท้าเป็นฐานนั่นเอง ความมั่นคงและการจัดระเบียบร่างกายเริ่มต้นมาจากฐานซึ่งก็คือฝ่าเท้าของเรา เริ่มต้นเมื่อวางฝ่าเท้าลงสู่พื้นโลก การติดต่อสัมผัสพื้นด้วยความรู้สึกของพลังงานที่ถ่ายเทลงสู่พื้น เราจะสามารถรับรู้ด้วยความรู้สึกว่ามีส่วนใดของฝ่าเท้าบ้างที่ตอนนี้สัมผัสกับพื้นดินอยู่ ลองหลับตาสักครู่แล้วเริ่มสำรวจดูด้วยตัวเองว่า อะไรสัมผัสบ้างมีน้ำหนักลงมากแค่ไหน นิ้วเท้า โคนนิ้วเท้า จมูกเท้าฝั่งด้านใน จมูกเท้าฝั่งด้านนอก อุ้งฝ่าเท้า ใจกลางฝ่าเท้า กระดูกส้นเท้า ลองรู้สึกถึงการติดต่อแบบโดยรวมทั่วทั้งฝ่าเท้า จากนั้นลองติดต่อแบบแยกส่วนแบบเฉพาะเจาะจงดู แล้วน้ำหนักมันลงตรงไหนมากสุด น้อยสุดของฝ่าเท้าโดยไม่ต้องวิเคราะห์ใดๆ แล้วลองจดโน๊ตไว้ในใจดู นั่นคือการเริ่มต้นจากราก (Root) อ้างจากสารานุกรมฝ่าเท้าของมนุษย์แข็งแรง และมีโครงสร้างที่ซับซ้อนประกอบไปด้วยกระดูก 26 ชิ้น 33 ข้อต่อและมีกล้ามเนื้อ เส้นเอ็นอีกมากกว่าร้อย […]

Read More 

Yoga Asana with Piriformis Syndrome : ท่าโยคะอาสนะกับอาการพิริฟอร์มิส ซินโดรม

พอดีมีนักเรียนคนหนึ่งมาถามคำถามว่าสามีของเธอมีอาการปวดด้านข้างของก้นแล้วร้าวลงขาคุณหมอได้วินิจฉัย แล้วว่าเป็น พิริฟอร์มิส ซินโดรม (Piriformis Syndrome) จึงอยากให้คุณครูแนะนำท่าอาสนะโยคะที่จะช่วยเยียวยาอาการให้ที แล้วด้วยความที่ครูก็ไม่ใช่หมอแต่พอจะใช้ความรู้ด้านกายวิภาคศาสตร์แบบงูๆปลาๆ ผสมผสานกับท่าอาสนะแนะนำไปได้บ้างพอกล้อมแกล้ม วันนี้จึงขออนุญาตเขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ละกัน เผื่อเป็นข้อมูลสำหรับท่านอื่นๆค่ะ จากข้อมูลที่ค้นหามา (จากบล็อคของนพ.สันต์ ใจยอดศิลป์) อาการดังกล่าวเกิดจากเส้นประสาทไซอาติก ซึ่งทางการแพทย์เรียกว่า ไซอาติก้า (Sciatica) ได้รับผลกระทบในบริเวณของกล้ามเนื้อที่มีชื่อว่า Piriformis กล้ามเนื้อพิริฟอร์มิส ซึ่งครูได้เขียนถึงกล้ามเนื้อนี้เมื่อฉบับก่อนๆไปบ้างแล้ว ซึ่งก็คืออยู่บริเวณแก้มก้น เป็นกล้ามเนื้อที่เชื่อมระหว่างขาและกระดูกสันหลัง จะเกาะตัวอยู่ด้านหน้าของกระเบนเหน็บ (Sacrum) ไปจนถึงกระดูกต้นขา ซึ่งกล้ามเนื้อพิริฟอร์มิสเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อมัดเล็กๆ อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม และอยู่ลึกลงไป โดยมีกล้ามเนื้อมัดใหญ่ชื่อ Gluteus Maximus คลุมเอาไว้ ดังนั้นวิธีการเยียวยาก็ต้องยืดกล้ามเนื้อพิริฟอร์มิสด้วยการเคลื่อนไหวที่สะโพก เวลาฝึกท่านี้จึงมีอาการตึงจี๊ดแถวบริเวณก้นเป็นธรรมดา (โดยเฉพาะท่านอนที่ครูจะแนะนำ) แล้วเนื่องจากสามีของนักเรียนไม่ค่อยได้ฝึกโยคะ ครูจึงแนะนำอาสนะที่นอนทำเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งสามารถใช้เชือก ผ้าพันคอหรือเข็มขัดที่บ้านเป็นอุปกรณ์ช่วยได้ ในกรณีที่ขาตึงมากๆค่ะ ท่าอาสนะโยคะที่แนะนำจะมีท่าสามเหลี่ยม Trikonasana ท่านั่งบิดตัว Ardha Matsyendrasana ท่านอนกอดเข่ามาหาอก  Supta Ardha Apanasana ท่า Eye of the […]

Read More 

ขอบคุณสำหรับการเข้าร่วมงานฉลองโยคะสุตราครบรอบ 15 ปี

ผ่านพ้นไปแล้วกับงานโยคะมาราธอน ต่อเนื่องแบบไม่หยุดทั้ง 7 คลาส งานนี้คงเกิดขึ้นไม่ได้หากปราศจากผู้เข้าร่วมและผู้สนับ สนุนทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นของที่ระลึกจากโยคะโอม (YogaAum) อาหารสุขภาพจากSlimfit คุณครูชื่อดังทั้ง 8 ท่านได้แก่ ครูสถิต ครูต่าย ครูเต้ย ครูอุ๋มอิ๋ม ครูเน้า ครูวุธ ครูเอก ครูสุขุม รวมทั้งทีม ครูผู้ช่วยทุกท่าน ครูตาร์ ครูเอ๋ ครูจู ครูพัด ครูกบและคุณครูอีก หลายๆ ท่านที่แวะเวียนเข้ามาร่วมงานกัน และที่ขาดไม่ได้เลยคือ คุณม่าเหมี่ยวที่มามอบศิลปะบนเรือนร่างให้ผู้ที่มาร่วมงานแบบไม่ ต้องเจ็บตัวหลายคนได้ลายเพ้นท์เท่ห์ๆ กลับบ้านไปเป็นที่ระลึก ผู้เข้าร่วมทุกท่านนอกจากจะอิ่มบุญกับรายได้ที่ไม่หักค่าใช้จ่าย นำเข้าโครงการ “โยคะสุตราพัฒนาโรงเรียนห่างไกลปี 2562” แล้วยังได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ เจอเพื่อนเก่าๆ หรือแม้กระทั่งบางคนที่เคยเห็นกันแต่ในเฟสบุ๊ค ก็ได้มีโอกาส เจอตัวจริงกัน ทำให้บรรยากาศในวันงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น สนุกสนานเฮฮา มีความสุข สุขภาพแข็งแรง อิ่มบุญ สุขใจกัน ถ้วนหน้า ทั้งยังได้ของรางวัลจากการจับรายชื่อผู้โชคดี ได้ของขวัญติดไม้ติดมือกันกลับบ้านอีกด้วย สำหรับใครที่พลาดงานในปีนี้ รอฟังข่าวเพื่อพบกันใหม่กับงาน ฉลองครบรอบในปีหน้านะคะ   […]

Read More 

Pigeon Pose (Variation): Eka Pada Rajakapotasana

กล้ามเนื้อพิริฟอร์มิส (piriformis)อยู่บริเวณแก้มก้นเป็นกล้ามเนื้อที่ เชื่อมระหว่างขาและกระดูกสันหลังจะเกาะตัวอยู่ด้านหน้าของกระเบน เหน็บ (sacrum) ไปจนถึงกระดูกต้นขา การฝึกท่าตระกูลนกพิราบก็เพื่อ ยืดกล้ามเนื้อมัดนี้รวมทั้งการหมุนสะโพกออกด้านนอกจะเกิดอะไรขึ้น หากกล้ามเนื้อพิริฟอร์มิสเกิดอาการตึงมากไปหรือหลวมมากเกินไป ส่วนใหญ่มักมาจากการนั่งนานๆ นั่งงอหลัง นั่งไขว้ขาหรือแม้กระทั่ง การใช้งานที่มากเกินไป เช่น การวิ่งนานๆแล้วไม่ได้คลายยืด สิ่งเหล่านี้เป็นการสะสมไปสู่อาการปวดข้อต่อกระดูกสันหลังกับเชิง กราน บางคนก็ร้าวลงขา ปวดหลัง (sacroiliac dysfunction,Sl pain) เพราะกล้ามเนื้อพิริฟอร์มิสคือส่วนสำคัญ ในการสร้างคามมั่นคงให้กับ ข้อต่อกระดูกสันหลังกับเชิงกราน the sacroiliac (SI) joints ก็อย่างที่ ครูบอกอยู่บ่อยครั้งว่าการสร้างความสมดุลและมั่นคงให้กล้ามเนื้อต้อง ไม่เพียงแค่ยืดอย่างเดียวต้องสร้างความแข็งแรงควบคู่กันไปด้วย แต่สำหรับการฝึกท่าตระกูลนกพิราบจะเน้นไปที่การยืดจึงต้องไม่ลืมที่ จะต้องฝึกท่าที่สร้างความแข็งแรงอย่างสม่ำเสมอ ในวันนี้เป็นอีกเวอร์ชั่น นึงที่ครูผสมผสานการยืดหน้าขาและการเปิดไหล่เข้าไปด้วย วิธีปฏิบัติ 1. ให้เริ่มต้นด้วยในท่า Lunge ขาขวาอยู่หน้า ขาซ้ายอยู่หลัง 2. หายใจเข้าเตรียมแล้วหายใจออกพับขาขวาเข้ามาให้เข่าอยู่หลัง มือขวาเช็คให้เข่าด้านนอกอยู่ตรงกับสะโพกด้านนอกเป็นเส้นตรงแล้ว ไม่ให้สะโพกหรือเข่าล้ำออกไป เก็บส้นเท้าขวาเข้ามาด้านใน รักษาสมดุลของท่าอาจใช้ตัวช่วยเป็นผ้ารองใต้ก้นได้ 3. หายใจเข้าใช้มือขวายันพื้นไว้ก่อนเพื่อการทรงตัวแล้วหายใจออก พับขาซ้ายเข้ามาหาก้นมือซ้ายกดฝ่าเท้าเข้ามา หากหมุนมือได้ขณะ กดเท้าให้หมุนนิ้วมือมาด้านหน้าข้อศอกชี้ไปด้านหลัง 4. ส่งมือขวาด้านหน้าไปประสานกับมือซ้ายเพื่อช่วยกันกดฝ่าเท้า […]

Read More 

Q & A with Kru Sukhum : สกู๊ปพิเศษกับบทสัมภาษณ์ครูสุขุม

เส้นทางโยคะของแต่ละคนล้วนแตกต่างกัน การอุทิศตนให้กับการฝึกฝน ความทุ่มเทในสิ่งที่รักจนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในชีวิต ครูเองก็ใช้ชีวิตเป็นเดิมพันเช่นกันผ่านการเดินทางและเรื่องราวต่างๆ การอยู่อย่างสร้างสรรค์การมองเข้าไปใน “ชีวิต” ผ่านวิถีแห่งโยคะที่ รอเราเข้าไปค้นหาจนสู่ความเข้าใจและค้นพบซึ่งในปีนี้เป็นปีที่โยคะ สุตราสตูดิโอกำลังจะครบรอบปีที่ 15 ครูจึงอยากทำสกู๊ปพิเศษพูดคุย กับคุณครูโยคะกันทุกเดือนและในเดือนนี้ คุณครูสุขุมจะมาตอบคำถาม แบ่งปันเรื่องราวให้กับพวกเรากัน ครูเจี๊ยบ : อยากให้คุณครูช่วยเล่าให้เราฟังถึงจุดเริ่มต้นของเส้นทาง โยคะและแรงบันดาลใจที่มีต่อโยคะค่ะ ครูสุขุม : จุดเริ่มต้นเกิดจากวันหนึ่งได้เห็นโฆษณา 2 ชิ้นทางโทรทัศน์ ชิ้นแรกที่คุณเบิร์ด ธงชัย ถ่ายท่าโยคะที่พนมมือในท่านกอินทรีย์ และพนมมือด้านหลัง น่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เลย์และชิ้นที่2 ป้าจิ อัจฉราพรรณ ในท่านักรบ 3 เนื่องจากเพราะคุณเบิร์ดเคยเรียน พาณิชย์การธนบุรีและป้าจิอายุมากแล้วยังฝึกโยคะได้ ทั้ง 2 ท่านเลยเป็นแรงบันดาลใจให้ผมในการอยากฝึกโยคะครับ ครูเจี๊ยบ : “โยคะ” เปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณครูอย่างไรบ้างคะ ครูสุขุม : อย่างแรกฝึกโยคะแล้วทำให้สุขภาพแข็งแรง มีบุคคลิกภาพที่ดีเพราะต้องอยู่กับลมหายใจเข้า-ออก และสมาธิทำให้เป็นคนใจเย็นขึ้นอย่างที่สองเพราะโยคะ ช่วยสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวเป็นที่รักและเคารพของ ลูกศิษย์รวมทั้งคนที่รู้จักเราครับ ครูเจี๊ยบ : ข้อความที่อยากฝากบอกผู้ฝึกโยคะทุกคน ไม่ว่าจะในนามครูหรือนักเรียนค่ะ ครูสุขุม : อยากจะฝากบอกผู้ฝึกโยคะทุกๆ […]

Read More 

ฉลองโยคะสุตราปีที่ 15 กับงาน “Yoga Marathon”

ในวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 ที่จะถึงนี้ โยคะสุตราสตูดิโอจัดงานโยคะมาราธอนการกุศล ฉลองครบรอบ 15 ปี ผู้ที่สนใจมาเข้าร่วม สามารถจองล่วงหน้าแล้วร่วมทำบุญตามศรัทธา ทุกบาทไม่หักค่าใช้จ่ายเพื่อเข้าโครงการ “โยคะสุตราพัฒนาโรงเรียนห่างไกลปี 2562” ทางสตูดิโอได้รับเกียรติจากคุณครูโยคะที่มีชื่อเสียงมาร่วมสอนและทำบุญ ร่วมกัน ในวันนี้ครูจะแนะนำคุณครูอีก 3 ท่านสุดท้ายที่จะมาสอนในงานและ แขกรับเชิญพิเศษที่มาร่วมสร้างสีสัน ความสนุกในงาน คุณครูแต่ละท่านผ่านประสบการณ์การสอนการฝึกฝนมาอย่างโชกโชน การที่ได้มีโอกาสเข้ามารับ พลังงานและเรียนรู้ทั้งเทคนิคการสอนและการถ่ายทอดทีเป็นเอกลักษณ์จะทำให้ ผู้เข้าร่วมได้ทั้งทำบุญแล้ว ยังได้เก็บเล็กผสมน้อยจากวิชาความรู้ที่คุณครู ทุกท่านนำมาแบ่งปันให้กับเรา คุณครูท่านที่ 5 คือ ครูวุธ ที่พลังงานล้นเหลือจะมา สอนในหัวข้อ Yoga “Bootcamp” รับประกันความสนุกอย่างแน่นอน ในปัจจุบัน คุณครูวุธเป็นเจ้าของสตูดิโอย่านบางนาชื่อ Bliss Yoga สำหรับคุณครูท่านที่ 6 คือ ครูเอกที่เคยเข้าประกวดการแข่งขันในรายการ Thailand’s Got talent ครูเอกขึ้นชื่อ ในเรื่องของการประยุกต์ท่าอาสนะที่แปลกใหม่แล้วหลากหลายเพราะครูเอกมีทั้ง ความแข็งแรงและอ่อนตัวนับได้ว่าเป็นครูที่ฝึกท่าอาสนะขั้นสูงในระดับต้นๆ ของเมืองไทยเลยทีเดียวสำหรับใครที่อยากท้าทายแล้วลองฝึกท่าอาสนะที่อาจ ไม่เคยฝึกมาก่อนหรือท่าอาสนะที่แปลกใหม่ต้องไม่พลาดร่วมฝึกกับครูเอกกันนะคะ และครูท่านสุดท้ายที่จะมาสอนปิดในงานคือคุณครูสุขุมที่ทั้งใจดีและใจเย็น ซึ่งในปัจจุบันคุณครูสอนคอร์สโยคะขั้นสูงให้ที่ Bangkok […]

Read More 

ฉลองโยคะสุตราปีที่ 15 กับงาน “Yoga Marathon”

ในวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 ที่จะถึงนี้ โยคะสุตราสตูดิโอจัดงานโยคะมาราธอนการกุศล ฉลองครบรอบ 15 ปี ผู้ที่สนใจมาเข้าร่วมสามารถจอง ล่วงหน้าแล้วร่วมทำบุญตามศรัทธาทุกบาทไม่หักค่าใช้จ่ายเพื่อเข้าโครงการ “โยคะสุตราพัฒนาโรงเรียนห่างไกลปี 2562” ทางสตูดิโอได้รับเกียรติจาก คุณครูโยคะที่มีชื่อเสียงมาร่วมสอนและทำบุญร่วมกัน ในวันนี้ครูจะแนะนำคุณครู 4 ท่านแรกที่จะมาสอนในงาน คุณครูแต่ละท่านผ่านประสบการณ์การสอน การฝึกฝน มาอย่างโชกโชน การที่ได้มีโอกาสเข้ามารับพลังงานและเรียนรู้ทั้งเทคนิคการสอนและ การถ่ายทอดที่เป็นเอกลักษณ์จะทำให้ผู้เข้าร่วมได้ทั้งทำบุญแล้วยังได้เก็บเล็กผสมน้อย จากวิชาความรู้ที่คุณครูทุกท่านนำมาแบ่งปันให้กับเรา ท่านแรกคือครูสถิตและครูต่าย คู่ดูโอ เจ้าของ Satit Yoga Studio ย่านนนทบุรี ครูจะมาสอนในหัวข้อ Advanced Fun Flow ซึ่งเป็นคลาสแรกครูสถิตคือ ครูที่มีพลังล้นเหลือบรรยากาศในคลาสทุกๆครั้งที่ครูสอน เต็มไปด้วยความสนุกสนานและความอบอุ่น ครูจะย้ำกับผู้ฝึกเสมอว่าให้ ฝึก ฝึกและฝึก ต่อไปเรื่อยๆดังนั้นอย่าพลาดคลาสนี้กันนะคะ ครูท่านที่สองคือครูเต้ย ครูไฟแรงที่ทำท่าอาสนะ ที่ดูแข็งแรงได้อย่างนุ่มนวลแต่ครั้งนี้ไม่ธรรมดา คุณครูเต้ยจะมาสอนในหัวข้อ “โยคะปิดตา” Blindfloded Yoga สำหรับประเทศไทยยังไม่เคยมีการสอนแบบนี้ แต่สำหรับต่างประเทศเคยมี ที่นิวยอร์คหรือตามงานเฟสติวอลใหญ่ๆ เช่น ที่บริสเบนประเทศออสเตรเลีย ซึ่งในคลาสนี้ […]

Read More 

Q & A with Kru Cherry : สกู๊ปพิเศษกับบทสัมภาษณ์ครูเชอรี่

Q & A with Kru Cherry : สกู๊ปพิเศษกับบทสัมภาษณ์ครูเชอรี่ เส้นทางโยคะของแต่ละคนล้วนแตกต่างกัน การอุทิศตนให้กับการฝึกฝน ความทุ่มเทในสิ่งที่รักจนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในชีวิต ครูเองก็ใช้ชีวิตเป็นเดิมพันเช่นกันผ่านการเดินทางและเรื่องราวต่างๆ การอยู่อย่างสร้างสรรค์การมองเข้าไปใน “ชีวิต” ผ่านวิถีแห่งโยคะ ที่รอเราเข้าไปค้นหาจนสู่ความเข้าใจและค้นพบ ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่ โยคะสุตราสตูดิโอกำลังจะครบรอบปีที่ 15 ครูจึงอยากทำสกู๊ปพิเศษ พูดคุยกับคุณครูโยคะกันทุกเดือนและในเดือนนี้ คุณครูเชอรี่จะมาตอบคำถาม แบ่งปันเรื่องราวให้กับพวกเรากัน ครูเจี๊ยบ : คุณครูเพิ่งไปเรียนเพิ่มเติมที่อินเดียช่วยเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับการ เดินทางครั้งล่าสุดนี้ของคุณครูค่ะ ครูเชอรี่ : หลังจากที่ได้ฝึกและสอนโยคะมาซักระยะหนึ่งเชอร์รี่ก็เริ่มมีความสนใจ ในการฝึกโยคะเน้นเจาะลึกเทคนิคท่า Backbend จากแหล่งกำเนิดโยคะที่แท้จริง อยากรู้ว่าจะมีความแตกต่างจากการฝึกโยคะในไทยมากน้อยเพียงใดจึงเริ่มหาข้อมูล จากครูผู้มีประสบการณ์และได้รู้จักกับ Pranavashya yoga สถาบันโยคะ โดย Vinay Kumar ครูสอนโยคะชื่อดังในเมือง Mysore ที่ได้รางวัลระดับชาติมากมาย เช่น Yoga Shakti,Yoga Jyothi, Yoga King,National Yoga Seva Award awarded by […]

Read More 

Revolved Boat Pose : Parivritta Navasana

การจะฝึกท่าเรือได้ไม่เพียงแค่มีกำลังหน้าท้องที่แข็งแรงเท่านั้นสิ่งสำคัญ คือการหาจุดทรงตัวของกระดูกรองนั่งรวมทั้งก้นกบคนที่ค้างท่านี้ได้นานโดยไม่เป็นตุ๊กตาล้มลุกจึงสามารถฝึกท่าเรือในเวอร์ชั่นอื่นๆที่ท้าทายขึ้นได้อีกในเวอร์ชั่นวันนี้ก็เช่นกันนอกจากความแข็งแรงของหน้าท้องแล้วยังต้องใช้ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อที่ขาด้านหลังมากกว่าเวอร์ชั่นปรกติดังนั้นการจัดระเบียบร่างกายจะต้องใช้หลายส่วนช่วยกันเป็นทีมเวิร์ค ไม่ว่าจะเป็นการยืดหลังล่าง ยกหน้าอก เก็บสะดือเข้าและยกขึ้นสูงติดต่อกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า(Quads and hip Flexors) โดยเฉพาะกล้ามเนื้ออิลิโอโซแอสและเรกตัส ฟีเมอร์ริสที่อยู่ตรงกลางของต้นขา ( illiopsoas and rectus femoris ) รวมทั้งการหาจุดมองเพื่อช่วยในการทรงตัวเพื่อที่จะค้างท่าได้ซึ่งประโยชน์ของท่าเรือมีมากมายไม่ว่าจะเป็นการสร้างความแข็งแรงให้แกนกลางลำตัว ส่งผลดีกับระบบย่อยอาหาร พัฒนาการฝึกการทรงตัวแต่ควรระวังสำหรับคนที่มีปัญหาปวดหลังล่างอย่างรุนแรงหรือคนที่มีปัญหากับช่องท้องควรหลีกเลี่ยงหรืองดฝึกท่านี้ ก่อนฝึกควรวอร์มอัพกลุ่มท่าหน้าท้องแบบง่ายๆแล้วเนื่องจากในเวอร์ชั่น นี้มีการยืดขาด้วยการฝึกท่าอาสนะที่ยืดต้นขาด้านหลังก่อนจะทำให้ช่วยป้องกันการบาดเจ็บได้ วิธีปฏิบัติ 1. ให้เริ่มต้นด้วยการนั่งชันเข่าทั้ง 2 ข้างขึ้น พนมมือไว้แล้วหายใจเข้า-ออก ประมาณ 3 รอบลมหายใจ เพื่อเตรียม (รูป1) 2. ส่งมือซ้ายไปจับฝ่าเท้าขวาด้านนอกส่วนมือขวาหงายมือจับส้นเท้า ขวาด้านในยืดหลังให้ตรงแล้วหายใจเข้า (รูป 2 ) 3. หายใจออกยืดขาขวาขึ้นให้สุดหรือตามความยืดหยุ่นของร่างกาย (รูป 3) 4. จากนั้นส่งมือขวาจับเท้าซ้ายที่ชันเข่าที่ด้านในแล้วหายใจเข้าพอ หายใจออกให้ยืดขาซ้ายขึ้นมาคู่กันกับขาขวา (รูป 4) 5. หายใจออกอีกรอบแล้วยืดลำตัวขึ้นส่งแขนด้านซ้ายให้อยู่หลังใบหู ซ้ายจากนั้นค้างท่าสักครู่ด้วยการหายใจเข้า-ออกประมาณ 5 รอบลมหายใจ จากนั้นค่อยๆคลายออกจากท่าแล้วลองฝึกสลับข้าง ( รูป […]

Read More