The True Spirit of Yoga - Since 2003

   
     +66 (0)98 670 6758
Tap To Call

Category Archives: Blog

Eka Bhuja Swastikasana 1 Variations : (Universal Yoga Arm Asana)

อาสนะท่านี้ได้ประยุกต์มาจากท่าเดิมที่ครูโยคะชื่อดังจากชาวยูเครน Andrey Lappa ได้ออกแบบขึ้นมา ซึ่งในท่านี้นอกจากจะยืดต้นแขนด้านในที่ลึกแล้ว ยังเพิ่มการฝึกการทรงตัวด้านข้าง เข้ามา โดยการออกแบบตำแหน่งของขาคล้ายกับท่าต้นไม้ โดยใช้การทรงตัวของลำตัวด้านข้างทั้งหมดแทนการทรงตัวด้วยท่ายืนด้วยขาเดียวแบบท่าต้นไม้ดั้งเดิม จึงกลายเป็นท่าผสม ของ 2 ท่านี้เข้าด้วยกัน วิธีปฏิบัติ 1. เริ่มจากให้นอนคว่ำใน ท่าสฟิงซ์ หายใจ เข้า – ออก ตามธรรมชาติ สักครู่ (รูป1) 2. วางหน้าอกลงที่พื้น คว่ำหน้าลง ยืดแขนขวาออกไปด้านข้างให้อยู่ในระดับเดียวกับไหล่ คว่ำฝ่ามือลงที่พื้น แยกนิ้วมือออกจากกัน ส่วนฝ่ามือซ้ายให้วางข้างหน้าอกด้านซ้าย (รูป 2 ) 3. สูดลมหายใจเข้าให้เต็มปอด จากนั้นช่วงที่หายใจออก ให้ยกเท้าข้างซ้ายวางไปที่พื้นนอกขาขวา โดยวางติดกับขาขวา ในขณะเดียวกันตะแคงฝ่าเท้าขวาที่พื้น (รูป 3) 4. หายใจเข้าให้ยกเท้าซ้ายที่อยู่ที่พื้นขึ้นมาทำท่าต้นไม้แบบนอนตะแคง โดยมือซ้ายยังคงประคองตัวให้แตะไว้ที่พื้นเบาๆ คว่ำหน้าผากลงพื้น ผ่อนคลายต้นคอ หายใจ เข้า – ออก ประมาณ 2 รอบลมหายใจ ( […]

Read More 

Kenetic Chain Model Into Yoga Asana Practice

ตามหลักสรีรศาสตร์แล้ว Kenetic Chain จะเกี่ยวข้องกับข้อต่อและกล้ามเนื้อ ตามส่วนรยางค์ของร่างกาย ที่ติดต่อกับกระดูกสันหลัง ดังนั้นสำหรับร่างกายส่วนบน upper kinetic chain จะประกอบไปด้วย นิ้วมือ ข้อมือ ข้อศอก หัวไหล่ กระดูกสะบัก และกระดูกสันหลัง สำหรับร่างกายส่วนล่าง The lower kinetic chain ประกอบไปด้วย นิ้วเท้า ข้อเท้า หัวเข่า สะโพก กระดูกเชิงกราน และกระดูกสันหลัง ในคราวที่แล้ว ที่ครูบอกว่า Kenetic Chain Movement ถูกแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ แบบเปิดกับแบบปิด โดยวัดจากการเคลื่อนไหวเข้าหรือออกจากแกนกลางลำตัว หรือหากเราจะมองในแง่ของความสัมพันธ์ ของการทำงานกับร่างกายโดยแยกได้เป็น ร่างกายส่วนบน (Upper Body) และ ร่างกายส่วนล่าง (Lower Body) แล้ว Open Kinetic Chain (OKC) ก็คือ […]

Read More 

Eka Bhuja Kapotasana Series : (Universal Yoga Arm Asana)

ชุดท่าอาสนะโยคะ ที่สร้างสรรค์ ในยุค Modern Yoga โดยเฉพาะท่าชุดอาสนะที่เกี่ยวกับแขน มีพื้นฐานและแรงบรรดาลใจในการออกแบบต่อยอดมาจาก ครูโยคะชื่อดังที่เป็นผู้ก่อตั้ง Universal Yoga คือ ท่าน Andrey Lappa ซึ่งเป็นชาวยูเครน แต่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในอินเดียหลายปี ในช่วงเดือนมิถุนายน ปีนี้ครูได้เคยมีโอกาสสัมภาษณ์พูดคุยกับมาสเตอร์เป็นการส่วนตัวที่ฮ่องกง ท่านกล่าวว่าไม่ค่อยมีโรงเรียนโยคะแบบดั้งเดิมที่อินเดียออกแบบท่าอาสนะที่เกี่ยวกับแขน ทำให้ส่วนใหญ่ ท่าอาสนะที่ใช้ฝึกกันมักจะเน้นไปที่ขา ซะมากกว่า ซึ่งอาสนะดั้งเดิมที่เกี่ยวกับแขนจะเป็นกลุ่มสร้างความแข็งแรง เช่น กลุ่มท่ากำลังแขน Arm Balance แต่มีจำนวนน้อยนิดที่โฟกัสที่ความยืดหยุ่น ที่จะพอมีบ้างก็อย่าง เช่น ท่าหน้าวัว Gomukhasana , ท่านกอินทรี Garudasana จึงทำให้มาสเตอร์สนใจที่จะออกแบบกลุ่มท่าชุดยืดหยุ่นให้กับแขนชุดใหม่ๆ ที่ลงลึกในชั้นของกล้ามเนื้อมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม และสำหรับท่าที่เราจะฝึกกันในวันนี้นั้นได้ พลิกแพลง ต่อยอดจากพื้นฐานการออกแบบ ของมาสเตอร์ขึ้นไปอีก วิธีปฏิบัติ 1. เริ่มจากนั่งชันเข่าขึ้นมาทั้ง 2 ข้าง ยืดหลังให้ตรง เพื่อเตรียม (รูป1) 2. ขาขวาไขว้ขาซ้าย จากนั้นให้ด้านหลังฝ่ามือซ้ายขัดด้านนอกของหน้าแข้งซ้าย ใกล้ๆ บริเวณด้านนอก ของหัวเข่าซ้าย […]

Read More 

Sleeping Vishnu Pose Variations : (Ananthasana)

พระวิษณุ หรือที่รู้จักกันในพระนามอีกอย่างหนึ่งว่า พระนารายณ์ เป็นหนึ่งในสามตรีมูรติ มีหน้าที่คุ้มครองและดูแลรักษาทั้ง 3 โลกตามความเชื่อของชาวฮินดู ครูขออธิบายเพิ่มเติมในส่วนของตรีมูรติ คือ การอวตารรวมของพระเป็นเจ้าสูงสุดทั้งสามองค์ในศาสนาฮินดู อันได้แก่ พระพรหม (พระผู้สร้าง) พระวิษณุ (ผู้ปกป้องรักษา) และ พระศิวะ (ผู้ทำลาย) ซึ่งตามตำนานพระวิษณุยังอวตารไปเป็นเทพเจ้าองค์อื่นๆ อีกมากมาย หลายปาง หนึ่งในนั้นที่สำคัญสำหรับโยคะคือ อวตารไปเป็น พระกฤษณะ (มหาเทพผู้ให้กำเนิดคัมภีร์ภควัทคีตา ในมหากาพย์เรื่องมหาภารตะ) สำหรับท่าพระวิษณุนอนตะแคงข้าง เป็นท่าที่ผ่อนคลาย ซึ่งใช้การทรงตัว ของหน้าท้องและลำตัวด้านข้าง ในการค้างท่า จึงช่วยยืดคลายปวดเมื่อยลำตัวด้านข้าง ทั้งหมดตั้งแต่แขนลงมาจนถึงบริเวณเอว โดยเฉพราะกระตุ้นการเปิดของบริเวณกระดูกซี่โครงส่วนล่าง รวมทั้งช่วยนวดตับและม้าม ในเวอร์ชั่นนี้ครูปรับท่าให้ง่ายขึ้น ทำให้สำหรับผู้ฝึกใหม่หรือผู้สูงอายุสามารถฝึกได้ วิธีปฏิบัติ 1. เริ่มต้นจากท่าตะแคงตัว ให้ขาซ้ายยืดออกตะแคงฝ่าเท้า ขาเป็นเส้นตรง ทรงตัวโดยใช้ฝ่าเท้าขวาวางยันพื้นด้านหลังก่อนวางฝ่ามือซ้าย ให้นิ้วมือชี้ออกไปด้านบน แยกนิ้วมือออกจากกัน (รูป1) 2. ส่งเท้าขวาที่อยู่ด้านหลังขึ้นมาเหยียบที่ ต้นขาซ้าย (รูป 2 ) 3. หายใจเข้าเดิมมือซ้ายไปด้านข้างยาวๆ ออกจากลำตัว […]

Read More 

The Parivrtta Marjari asana (Twisting Cat pose Variation )

หลายคนอาจเคยฝึกท่าแมวบิดตัวมาแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่เวลาที่ครูสอนท่านี้สังเกตว่ายังมีนักเรียนอีกหลายคนที่เวลาสอดแขน เพื่อบิดช่วงลำตัวมักจะไม่สามารถรักษาลำตัวให้เป็นเส้นตรงอยู่ตรงกลาง ระหว่างร่างกายซีกซ้ายและซีกขวาได้ (Midline) บางคนก็สอดแขนลึกเกินไปทำให้เกิดความไม่สมดุลระหว่างลำตัวช่วงบนกับช่วงล่าง รวมทั้งการจัดตำแหน่งของศรีษะ ไม่กดทับใบหู การฝึกท่าแมวบิดตัว ควรยืดคอให้สบายไม่เกร็งคอเพราะท่านี้มีส่วนผสมของท่าบิด หากเราวางตำแหน่งของท่าอาสนะไม่สมดุลการยกขาลอยจากพื้นจะทำให้เสียสมดุลเพราะต้องการการทรงตัว จะทำให้ล้ม ไม่สามารถค้างท่าให้นิ่งแต่ผ่อนคลายควบคู่กับลมหายใจได้ วิธีปฏิบัติ 1. เริ่มต้นในท่าแมว ซึ่งการเซ็ตอัพท่านั้นสำคัญยิ่งตำแหน่งของหัวไหล่อยู่เหนือข้อมือ นิ้วมือแยกออกจากกัน ยืดแขนให้รู้สึกสบาย ไม่โถมน้ำหนักลงข้อมือกระดูกสันหลังจะยาว อย่างเป็นธรรมชาติ เช็คความกว้างของหัวเข่า เท่ากับสะโพก (รูป1) 2. หายใจเข้า สอดแขนขวาลอดใต้ลำตัว วางหลังมือขวาลงที่พื้น ส่วนฝ่ามือข้างซ้ายยันพื้นไว้ก่อน จากนั้นให้หายใจเข้า – ออก ในท่านี้ประมาณ 3 รอบลมหายใจ (รูป 2 ) 3. หายใจออกพนมมือประกบกัน ศอกข้างขวากดอยู่ที่พื้น ศอกข้างซ้าย ชี้ขึ้นด้านบน จากนั้นค้างท่า หายใจเข้า –ออก ในท่านี้ 2 รอบลมหายใจ (รูป 3) 4. หายใจเข้า กดฝ่ามือเข้าหากันแน่นๆ ติดต่อ […]

Read More 

Kenetic Chain Movement

สำหรับผู้ที่ฝึกโยคะอาสนะแบบต่อเนื่อง ไม่ว่าจะฝึกสไตล์ไหนๆ ก็ตาม จำเป็นต้องเข้าใจ เรื่อง ห่วงโซ่ของการเคลื่อนไหว ซึ่งก็คือ Kenetic Chain ในการเคลื่อนไหวต้องอาศัยการทำงานร่วมกันของระบบประสาทของกลุ่มกล้ามเนื้อ และข้อต่อต่างๆ ในอีกนัยนึงผลของการบาดเจ็บข้อต่อก็มาจากผลพวงของปฎิกิริยาลูกโซ่ของการเคลื่อนไหวเช่นเดียวกัน ภาษาอังกฤษเรียกว่า KINETIC CHAIN DYSFUNCTIONS เช่น อาการปวดหลัง อาจส่งผล ให้ปวดเข่า หรือ การนั่งหลังค่อมนานๆ และตำแหน่งศรีษะโน้มมาด้านหน้าตลอดเวลาอาจส่งผลให้ปวดบ่า ไหล่ หลังส่วนบน บางครั้งอาการผิดปรกติ ก็ส่งผลข้ามกันไปมาระหว่างร่างกายส่วนบนกับร่างกายส่วนล่าง Upper cross and Lower cross syndromes Kenetic Chain Movement ถูกแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ แบบเปิดกับแบบปิด โดยวัดจากการเคลื่อนไหวเข้าหรือออกจากแกนกลางลำตัว ซึ่งทั้ง 2 แบบนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ความแข็งแรงของแกนกลางลำตัว เพราะมันอยู่ตรงกลาง ไม่ว่าจะใช้ร่างกายส่วนบนหรือส่วนล่างการเชื่อมโยงตรงกลางย่อมมาก่อน ดังนั้นความอ่อนแอของแกนกลางจะส่งต่อไปยังส่วนอื่นๆ ของร่างกาย ดังนั้นการสร้างความมั่นคงและความสมดุลของแกนกลางลำตัวจึงมีความสำคัญมาก ในท่าโยคะอาสนะหลายๆ ท่า โดยเฉพาะท่าโยคะอาสนะขั้นสูง หากความแข็งแรงของแกนกลางลำตัวยังไม่พอ […]

Read More 

Baby Cradle Pose Variation ( Hindolasana )

สะโพกของเรามีบทบาทสำคัญที่ใช้ในการเคลื่อนไหว ไม่ว่าเราจะเดิน จะวิ่ง นั่งยิงยอง ดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหวสะโพก หรือความยืดหยุ่นไป อาจสร้างปัญหาให้ร่างกายส่วนอื่นๆ รับภาระหนักขึ้นตามมาด้วยปัญหาอาการปวดหลัง หรือปวดเข่าได้ ซึ่งสาเหตุหลักๆ ที่ทำให้สะโพกตึงก็มาจากการนั่งทำงานหน้าโต๊ะเป็นเวลานานๆ หลายชั่วโมงติดต่อกัน การนั่งนานทำกิจกรรมต่างๆ การ ขับรถนานๆยังทำให้ เกิดอาการเมื่อยล้ากล้ามเนื้อก้น ตึงขาหนีบ หากเราไม่คลาย ไม่ยืดกล้ามเนื้อบริเวณนี้ สะสมเป็นเวลานาน แน่นอน คุณอาจจะกลายเป็นโรคปวดหลังได้ วันนี้ครูจะนำเสนอท่าโยคะดัดแปลง ซึ่งไม่ใช่ที่ยากเกินไปในท่าดั้งเดิมท่า Baby Cradle Pose จะอยู่ในกลุ่มอาสนะท่านั่งที่เป็นกลุ่มท่าเปิดสะโพก ซึ่งบางคนอาจคุ้นเคยในชื่อท่า Rock the Baby pose แต่ในเวอร์ชั่นนี้ ครูได้ผสมให้ในท่านี้นอกจากจะยืดบริเวณสะโพกแล้วยังเพิ่มการยืดหัวไ หล่ รวมทั้งลำตัวส่วนบนเข้ามาด้วย แต่สำหรับผู้ที่มีอาการบาดเจ็บรุนแรงที่หัวเข่าหรือข้อต่อสะโพกมาก่อนค วรหลีกเลี่ยงการฝึกท่านี้ วิธีปฏิบัติ นั่งหลังตรงพับขาขวาเข้ามาให้ตำแหน่งส้นเท้าอยู่ที่สะโพกฝั่งซ้าย ด้านนอก จากนั้นยกขาซ้ายขึ้นมาในตำแหน่งหน้าอกโดยใช้แขนทั้ง 2 ข้างโอบกอดหน้าแข้งขาซ้าย (wrap) โดยให้ฝ่าเท้าซ้ายอยู่บริเวณข้อพับศอกแขนขวา ส่วนแขนซ้ายโอบกอดอ้อมหัวเข่าข้างซ้าย สิ่งสำคัญคือการยืดกระดูกสันหลังให้ตรง ให้ตำแหน่งของขาขนานหน้าอก ค้างท่าสักครู่ หายใน เข้า – ออก […]

Read More 

Lokah Samastah Sukhino Bhavantu : โลคา สะมัสตา สุขิโน ภะวันตุ

ความหมายของ มนตรานี้คือ ขอให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิต ทุกที่ในจักรวาลมีความสุข และอิสรภาพ ขอให้ทุกความคิด ทุกคำพูดและทุกการกระทำในชีวิตทุกอย่างสร้างความสงบสุขและนำพา ไปสู่อิสรภาพทั่วถึงกันทั้งมวล… “May all beings everywhere be happy and free, and may the thoughts, words, and actions of my own life contribute in some way to that happiness and to that freedom for all.” หากแยกความหมายทีละคำ คำว่า lokah โลคา หมายถึง โลก จักรวาล samastah สะมัสตา ( suh-muh- staah’-ha) หมายถึง สิ่งมีชีวิตทั้งหลายแบ่งปันกัน Sukhino […]

Read More 

The Parivrtta marjari asana (Twisting cat pose)

ชุดท่าแมวเป็นท่าฝึกทั่วไปในการฝึกโยคะ ทุกๆ ครั้ง แล้วไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ฝึกใหม่เพิ่งเริ่มต้นฝึกโยคะ หรือผู้ฝึกเก่า ก็ตาม ชุดท่าแมวเป็นชุดท่าที่เราฝึกอย่างสม่ำเสมอเพราะช่วยฟื้นฟูกระดูกสันห ลัง ลดอาการปวดหลัง ดังนั้นก่อนฝึกท่าแมวบิดตัว ควรหายใจ เข้า-ออก ด้วยท่าแมว – ท่าวัว ( Cat-Cow) ก่อนประมาณ 30 วินาทีถึง 1 นาที เพื่อเพิ่มการไหลเวียนโลหิตตามแนวแผ่นกระดูกสันหลัง สำหรับท่าแมวบิดตัวในเวอร์ชั่นนี้จะมีการไขว้ขา และจับเท้าหลังส่งผลให้ยืดต้นขาด้านหน้าในขณะที่ยังบิดตัวอยู่ การบิดตัวช่วยยืดหัวไหล่ คลายอาการปวดเมื่อยบ่า ไหล่ รวมทั้ง กระดูกสันหลัง ข้อควรระวังสำหรับผู้ที่มีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่า ให้ระวังในการฝึกท่านี้หรือใช้ผ้าหนาๆ รองใต้หัวเข่า และหากฝึกอย่างถูกวิธี มีการกระจายน้ำหนักที่ถูกต้อง หัวเข่าจะเบามาก และไม่เจ็บหัวเข่าเลย วิธีปฎิบัติ 1. เริ่มต้นในท่าแมว (รูป 1) 2. หายใจเข้ายืดขาซ้ายไปด้านหลัง หายใจออกพับหน้าแข้งและฝ่าเท้าขาขวาเข้ามาด้านในเล็กน้อย ขณะอยู่ในท่ากระจายน้ำหนัก ยืดข้อต่อหัวไหล่ อย่าให้น้ำหนักตัวโถมลงข้อมือ ตัวจะยาวขึ้นและสูงขึ้นไม่จมลงล่าง (รูป 2 ) 3. หายใจเข้า ลดขาซ้ายไขว้ไว้ด้านหลังของขาขวา […]

Read More 

Feel grounded and relaxed

“เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณหายใจได้ลึก ยาว คุณกำลังบอกร่างกายให้ผ่อนคลาย” การหายใจเข้า – ออก ช้า ด้วยความใส่ใจ ด้วยความตระหนักรู้ (Mindful Breaths) จะช่วยกระตุ้นระบบประสาทพาราซิมพาเทติก ส่งผลให้อัตราการเต้นของหัวใจช้าลง แล้วส่งข้อความไปที่ระบบประสาทให้เกิดความผ่อนคลาย ในชีวิตประจำวันของคนหลายคน อาจเผชิญกับความเครียด ความวิตกกังวล ต่างๆ จากการทำงานเพราะเราใช้งานสมอง ใช้ความคิดอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้ระบบในร่างกายทำงานรวน อารมณ์ไม่ดี ขาดความสมดุลเป็นบ่อเกิดแห่งโรค แล้วความร่วงโรย คำว่า “feeling grounded” หลายคนอาจเคยได้ยิน คุณครูโยคะหลายๆท่าน ทั้งครูไทยและครูต่างชาติ พูดหลายครั้ง แล้ว ซึ่งหลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจคอนเซป ของคำนี้ และครูก็สังเกตว่ายังมีนักเรียนอีกหลายคนที่ยังไม่ตระหนักรู้ หรือสัมผัสถึงหรือหยั่งรากในการฝึกโยคะอาสนะได้เพราะการรับรู้ถึงส่วนของร่างกา ยที่ติดต่อผืนโลกแล้วส่งพลังงานเชื่อมโยงในขณะฝึกโยคะอาสนะ นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยาก หากเราใส่ใจและมีสติ อยู่กับปัจจุบัน ตามรู้ รับรู้ ทุกขณะ ที่เราฝึก วันนี้ครูจะนำเสนอท่าโยคะดัดแปลง แบบง่ายๆ มาจากท่าเด็กหมอบ ซึ่งจะช่วยยืด แขน ไหล่ และแผ่นหลัง ให้ยาวขึ้น ทั้งยังช่วยลดความเมื่อยล้า ลดอาการปวดหลัง […]

Read More