The True Spirit of Yoga - Since 2003

   
     +66 (0)98 670 6758
Tap To Call

Category Archives: Blog

UTTHAN PRISTHASANA : THE LIZARD POSE VARIATIONS

เนื่องจากตอนนี้กระแสการวิ่งกำลังมาอาสนะในวันนี้จะเหมาะกับคนที่วิ่งเยอะๆ เพื่อคลายอาการตึงที่ต้นขาด้านหน้าส่วนสำหรับคนที่ฝึกโยคะเป็นประจำ ในแต่ละครั้งมักจะมีท่าอาสนะท่ายืนหลายๆท่าไม่ว่าจะเป็นกลุ่มท่านักรบ 1 ,2,3 ซึ่งเรามักจะฝึกหลายรอบทำให้กลุ่มกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าแข็งแรงแต่ หากเราไม่ยืดเลยเพื่อเป็นการแก้กลับจะทำให้กล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าสั้นลงและตึงขึ้น แต่ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกลุ่มกล้ามเนื้อควอดริเซ็บฟีเมอริสกันก่อน (เรียกสั้นๆว่า ควอดริเซ็บ quadriceps หรือ ควอดสquads) ควอดริเซ็บ ฟีเมอริส เป็นกลุ่มกล้ามเนื้อขนาดใหญ่รวมกันสี่กล้ามเนื้อ อยู่ด้านหน้าของต้นขาประกอบไปด้วย เรกตัสฟีเมอร์ริส วาสตัสแลเธอรัลลิส วาสตัสมีเดียสและวาสตัสอินเทอมีเดียส ในขณะที่ครูสอนโยคะอาสนะในหลายๆคลาสจะสังเกตุเห็นว่าคนส่วนใหญ่จะมีความอ่อนแอของกลุ่มกล้ามเนื้อต้นขารวมทั้งตึงมากๆ จะสังเกตได้ในหลายๆท่าทีนี้หากกล้ามเนื้อเรกตัสฟีเมอร์ริส (rectus femoris) สั้นและตึงจะทำให้การเคลื่อนไหวหัวเข่ามีข้อจำกัดรวมทั้งส่งผลไปถึงสะโพกด้านหน้าและหากสะโพกด้านหน้าตึงก็จะส่งผลไปที่ด้านหลังทำให้ปวดหลังต่ออีกได้ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการสร้างความสมดุลทั้งความแข็งแรง Strength และความยืดหยุ่น Flexibility ให้ควบคู่กันไป แต่สำหรับคนที่มีปัญหาบาดเจ็บหัวเข่ารุนแรงการพับเข่าจะยากและเจ็บ ปวดควรงดฝึกท่านี้ วิธีปฏิบัติ 1. เริ่มต้นจากท่า Low Lunge โดยขาซ้ายอยู่หน้าขาขวาอยู่หลัง เพื่อเตรียม (รูป 1) 2. หายใจออก วางท่อนแขนขวาลงไปที่พื้นพร้อมกับสอดแขนซ้ายเข้าไปที่ใต้ขาซ้า ยยืดแขนให้ยาวคว่ำมือแล้วให้นิ้วมือชี้ไปที่ปลายเสื่อด้านหลัง (รูป2 ) 3. หายใจเข้าหันหน้ามาที่ขาซ้าย (รูป 3 ) 4. หายใจออกพับขาหลังขึ้นมาครึ่งทาง หากรู้สึกเจ็บหัวเข่าให้ใช้ผ้ารองใต้หัวเข่า […]

Read More 

Stillness in Movement of Yoga

“ในขณะที่เราเคลื่อนไหวในท่าอาสนะต่างๆเราจะเก็บความนิ่งเงียบและ รู้สึกถึงความสงบภายในตัวเราได้อย่างไร” เพราะจิตใจที่สับสนวุ่นวายจะไม่มีวันเข้าถึงศูนย์กลางของตัวเอง จะไม่สามารถรู้จักว่าตัวตนที่แท้จริงเป็นอย่างไร ในหลักปรัชญาของโยคะได้สอนถึงวิธีการพัฒนาในการทำความเข้าใจ ความผันผวนของจิตใจธรรมชาติของจิตใจรวมถึงอธิบายการเคลื่อนไหวของความคิด ในโยคะสูตรที่ 1.5 และ 1.6 ได้กล่าวว่าจิตใจมีกิจกรรมอยู่ทั้งหมด 5 แบบด้วยกัน คือ 1.ความเข้าใจที่ถูกต้อง 2.ความเข้าใจที่ผิด 3.จินตนาการ 4.การหลับลึก 5.ความจำ ซึ่งในฟังก์ชั่นทั้งหมดนี้อาจจะสร้างปัญหาให้เราหรือไม่ก็ได้ครูจะอธิบาย เรื่องนี้ให้ละเอียดมากขึ้นในครั้งหน้ากิจกรรมต่างๆในจิตใจที่เกิดขึ้นตลอดเวลา เหมือนลิงที่เคลื่อนไหวไม่หยุดหย่อนส่งผลให้อารมณ์และความรู้สึกเราผันผวน มีขึ้นมีลงไม่สงบนิ่งไม่สามารถค้นพบความเงียบและความบริสุทธิ์ เจอมีเพียงแค่ผ่านสมาธิเท่านั้นทำให้เราสามารถค้นพบธรรมชาติ ที่แท้จริงของตัวเราได้ (Purusha = the true Self) ถึงตรงนี้ลองสำรวจตัวเองดูว่าเมื่อเราฝึกโยคะเกิดสิ่งใดขึ้นเรายึดติดเพียงแค่ร่างกายรึเปล่า คุณไปให้พ้นจากร่างกายได้หรือไม่โดยปราศจากซึ่งความพยายามมีเพียงแค่ประสบการณ์ตรงเท่านั้นที่จะทำให้เราเข้าใจเพราะการฝึกฝนจะพาเราไปเอง ทำให้ครูนึกถึงความเป็นจริงในตัวเลขหลักคณิตศาสตร์คือ ค่าไพหรือพาย ค่าพายสามารถคำนวณได้เป็นพันล้านหลักหรือค่าไพโดยประมาณ 50 ตำแหน่งคือ π = 3.14159265358979323846264338327950288419716939937510….. ในการหาพื้นที่วงกลมไม่ว่าวงกลมจะใหญ่จะเล็กแค่ไหนค่าไพจะเป็นเลขเดิมเสมอและค่าไพเป็นค่าที่ไม่มีที่สิ้นสุด infinity ค่าไพอยู่ในอีกมิตินึงของตัวเลขอยู่ในหลักของธรรมชาติทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นทางฟิสิกส์ อธิบายเรื่องของคลื่น วิศวกรรม การแพทย์เรื่องของ DNA ภูมิศาสตร์และสิ่งต่างๆอีกมากมาย ค่า π กะลังบอกเราว่าความไม่มีที่สิ้นสุดอยู่ในธรรมชาติ ความไม่แน่นอนอยู่ที่ไหนสักแห่ง โลกดำเนินไปแบบนี้ชีวิตก็เช่นกัน ขอให้ทุกท่านได้ฝึกโยคะอาสนะจนกระทั่งการเลื่อนไหลจากอาสนะหนึ่ง สู่อาสนะหนึ่งด้วยจังหวะของลมหายใจที่เป็นธรรมชาติส่งผลให้ร่างกาย […]

Read More 

Ardha Padma Anantasana : The sleeping Vishnu with half bound lotus pose

พระวิษณุทรงมีสี่กรถือสังฃ์ จักร คทา และดอกบัวเป็นเทพองค์หนึ่งในสามองค์ของเทพตรีมูรติของพราหมณ์ (พระพรหม พระศิวะ และพระวิษณุ) มีหน้าที่ปกปักรักษาความสงบสุขของจักรวาลในคัมภีร์มหาภารตะกล่าว ไว้ว่าเดิมทีพระนารายณ์เป็นเพียงฤๅษีตนหนึ่ งได้เดินทางจากโลกมนุษย์ไปยังสถานที่ของพวกพราหมณ์โดยมีจุดประ สงค์เพื่อบำเพ็ญเพียรจนในที่สุดก็ได้รับการเคารพบูชาจากเทวดาทั้งหล ายเพราะขอร้องให้ช่วยกำจัดอสูรให้ซึ่งฤาษีก็สามารถสู้รบชนะอสูรได้จ นสำเร็จจึงได้รับความเคารพจากเหล่าเทวดามากยิ่งขึ้นกว่าเดิมภายหลัง ฤๅษีนารายณ์ได้เดินทางไปยังหิมาลัยเพื่อออกบำเพ็ญเพียรจนได้บรรลุผ ลเป็นผู้รู้แจ้งทุกสิ่งในโลกส่งผลให้ได้เป็นผู้นำเหล่าพราหมณ์และได้รับก ารรู้จักและยกย่องบูชาในนามพระวิษณุหรือพระนารายณ์ ในเวลาต่อมา สำหรับท่าพระนารายณ์บรรทมในเวอร์ชั่นวันนี้จะมีการผสมท่าครึ่งดอก บัวเข้าไปด้วยทำให้การทรงตัวด้วยลำตัวด้านข้างท้าทายขึ้นการฝึกท่านี้ สร้างความแข็งแรงให้กระดูกเชิงกรานการยืดขาบนขึ้นสร้างความยืดห ยุ่นให้ต้นขาด้านหลัง ( hamstrings) รวมทั้งช่วยกระตุ้นอวัยวะในช่องท้องแต่ข้อควรระวังสำหรับคนที่มีอากา รบาดเจ็บหัวเข่าและข้อเท้ารุนแรงควรงดฝึกในแบบพับขาหนึ่งข้างเป็นค รึ่งดอกบัว วิธีปฏิบัติ 1. ให้นั่งเริ่มต้นเหมือนการฝึกท่า Marichyasana [B] คือการยืดขาซ้ายออกมาก่อนแล้วพับขาขวาเข้ามาวางที่ต้นขาซ้ายใก ล้กับขาหนีบด้านในแบบครึ่งดอกบัวจากนั้นก็ชันเข่าข้างซ้ายขึ้นมา แล้วนั่งโดยยกก้นซ้ายขึ้นมาเทน้ำหนักลงก้นขวา (รูป1) 2.ค่อยๆนอนตะแคงลงฝั่งขวาโดยวางต้นแขนขวาไว้ที่พื้นส่งมือซ้ายโ ดยใช้นิ้วชี้กะนิ้วกลางล็อคนิ้วโป้งเท้าซ้าย (รูป 2 ) 3.หายใจเข้ายาวๆอยู่นิ่งๆจากนั้นหายใจออกยืดขาซ้ายขึ้นด้านบนสู่เ พดานแล้วค่อยๆนอนตะแคงลงเปลี่ยนจากการวางต้นแขนเป็นวาง ข้อศอกลงที่พื้นส่วนศรีษะไว้บนฝ่ามือทรงตัวให้นิ่งค้างท่าสักครู่หา ยใจเข้า-ออกประมาณ 5 ลมหายใจ จากนั้นค่อยๆคลายแล้วลองฝึกสลับข้าง (รูป 3) เขียนโดย: ภัชภิชา แก้วสุวรรณสุข (ครูเจี๊ยบ) ผู้ก่อตั้ง Japayatri […]

Read More 

Saucha : The Purity in Yoga เศาจะ การทำตนให้บริสุทธิ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ

เพิ่งผ่านพ้นวันมาฆบูชามาเป็นวันที่น้อมรำลึกถึงพระโคตมพุทธเจ้าทรงแ สดงโอวาทปาติโมกข์ทำให้ครูนึกถึงหลักปฏิบัติของโยคะข้อหนึ่งแ ล้วอยากจะแบ่งปันกับทุกคน เศาจะ คือ ข้อปฏิบัติข้อแรกในนิยมะ (The niyamas) ซึ่งในหลักองค์ 8 ของท่านปตัญชลีการฝึกนิยมะมาก่อนการฝึกอาสนะ เพราะในปัจจุบันมีคนมากมายที่ฝึกอาสนะโยคะหรือฝึกปราณายามะ โดยขาดซึ่งความสำรวมกาย วาจา ใจ บางครั้งก็เปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นมีความโลภ ความอยากรวมทั้งการยึดติดในการทำท่าจนมากเกินไปทำให้การฝึกติด ขัดจิตใจขุ่นมัวซึ่งสิ่งเหล่านี้แสดงถึงความไม่บริสุทธิ์ การฝึกนิยมะคือการมองกลับเข้ามาที่ตัวเอง   คำตีความของเศาจะที่เรียบง่ายที่สุดหมายถึง “ความสะอาด” ทั้งภายนอกและภายในซึ่งหมายรวมถึง คำพูดที่เราเลือกใช้ในการสื่อสาร ละการนินทาใส่ร้ายผู้อื่นการไม่ใช้คำพูดหลอกลวงเพื่อผลประโยชน์ส่ว นตน (การสำรวมวาจา) ยังรวมถึงการกิน การดื่ม อาหารที่ดีเพราะอาหารคือแหล่งพลังงานที่หล่อเลี้ยงร่างกายสามารถสร้ างปัญหาโรคภัยไข้เจ็บให้เราได้หากเราไม่พิจารณาเลือกบริโภคอาหาร ที่สะอาดมีคุณภาพในปริมาณที่เหมาะสม รวมทั้งการล้างพิษอย่างสม่ำเสมอ (การทำกริยาโยคะ) อาบน้ำทุกวัน แปรงฟัน ทำความสะอาดลิ้น ล้างจมูกบ้างนานๆครั้ง ใส่เสื้อผ้าที่สะอาดสะอ้าน (การสำรวมกาย) เศาจะยังรวมถึงการทำความสะอาดจิตใจของเราให้มีความสงบ ความเยือกเย็น ความบริสุทธิ์ภายในจิตใจ ไม่คิดฟุ้งซ่าน คิดปรุงแต่ง ปล่อยให้จิตคิดไปเรื่อยเปื่อยไร้สาระ (การสำรวมใจ) เพราะชีวิตของเราเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลส่วนหนึ่งของสังคมของประ เทศชาติความรับผิดชอบตัวเราคือความรับผิดชอบต่อส่วนรวมดังนั้นการ กระทำที่บริสุทธิ์ของเราอย่างมั่นใจและไม่ลังเลจะเปลี่ยนเป็นพลังงานที่ดี และมีคุณค่าสะท้อนออกไปสู่ภายนอกแล้วย้อนกลับมาสู่ตัวเราไหลเวียน ไปเหมือนสายน้ำไหลอย่างไม่มีวันสิ้นสุดเฉกเช่นกัน… เขียนโดย: ภัชภิชา แก้วสุวรรณสุข […]

Read More 

Extended Side Angle Pose Variaitons : Utthita Parsvakonasana

ในเวอร์ชั่นนี้ได้มีการผสมท่า Penguin Shoulder Stretch Variation เข้าไปด้วยทำให้ผู้ฝึกได้ใช้กล้ามเนื้อส่วนหัวไหล่และแขนซึ่งก็คือกล้ามเ นื้อ Subscapularis ที่ทำหน้าที่หมุนข้อไหล่เข้าด้านในและในขณะเดียวกันได้ยืดกล้ามเนื้อด้ านหลังของหัวไหล่ซึ่งก็คือกล้ามเนื้อรอมบอยด์Rhomboid เมื่อกล้ามเนื้อนี้ถูกยืดจะช่วยลดอาการปวดสะบักหรืออาการอาการปวดข องโรค office syndrome ในขณะที่ฝึกท่านี้สำหรับคนที่มีปัญหาที่คออย่าหันศรีษะขึ้นด้านบนให้ม องไปด้านข้างหรือมองต่ำไปที่พื้นแทนและสำหรับคนที่มีความดันต่ำและ สูงมากให้ระวังขณะฝึกท่านี้ วิธีปฏิบัติ 1. ให้เริ่มต้นในท่า Lunge เท้าซ้ายอยู่หน้า เท้าขวาอยู่หลัง เพื่อเตรียม (รูป1) 2. หายใจเข้าทำท่านักรบ 2 ค้างท่าประมาณ 3 รอบลมหายใจ (รูป 2) 3. หายใจเข้าส่งหลังมือซ้ายเหน็บที่เอวด้านซ้าย (รูป 3)   4. หายใจออกโน้มตัวมาด้านหน้า ใส่ข้อศอกซ้ายเข้ามาด้านในขาซ้าย ให้ท่อนแขนขัดเข้ามาด้านในขา เช็คตำแหน่งหัวเข่าซ้ายอยู่เหนือข้อเท้าซ้าย (รูป 4) 5.หายใจเข้าวาดแขนขวาจากสะโพกมาด้านหน้าผ่านใบหูข้างขวาค้ างท่าไว้ประมาณ 5 ลมหายใจ เข้า-ออก จากนั้นค่อยๆ คลายออกจากท่า แล้วลองฝึกสลับข้าง (รูป 5) […]

Read More 

Eka Pada Utkatasana Variaitons : One-Legged Chair Pose

จากการเก็บสถิติข้อมูลทางการแพทย์ทั่วโลกพบว่าผู้หญิงมีแน้วโน้มที่จะ เจอปัญหาเรื่องเส้นเอ็นไขว้หน้าข้อเข่า (anterior cruciate ligament หรือ ACL) ฉีกขาดจากจำนวน 4 ใน 10 คน ซึ่งเส้นเอ็นไขว้หน้าหัวข้อเข่านี้จะอยู่บริเวณจุดกึ่งกลางของข้อเข่าและย าวไปตามแนวเฉียงจากด้านหลังของกระดูกต้นขาไปจนถึงกระดูกหน้าแ ข้ง เส้นเอ็นนี้ทำหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของกระดูกหน้าแข้งว่าจะสาม ารถเคลื่อนไหวได้มากน้อยเพียงใด โดยเส้นเอ็นไขว้หน้าข้อเข่าประกอบด้วย 2 ส่วนหลักๆ คือ anteromedial และ posterolateral ซึ่งแต่ละส่วนจะทำให้หัวเข่าและหน้าแข้งเคลื่อนไหวได้ในมุมต่างๆ สำหรับคนที่ฝึกโยคะอาสนะจะต้องฝึกท่าเก้าอี้หลายๆ ครั้งในแต่ละคลาสเฉลี่ย 5 ครั้งหรือมากกว่าหากเราฝึกโยคะ 3 ครั้งต่อสัปดาห์ในหนึ่งปีเท่ากับว่าเราก็ทำท่าเก้าอี้มากกว่า 500 ครั้ง หรืออาจจะเกิน 1,000 ครั้งแล้ว คุณครูเห็นว่ายังมีนักเรียนอีกหลายคนที่ยังไม่ได้ตระหนักว่า การฝึกท่านี้ผิดเท่ากับเป็นการสะสมอาการบาดเจ็บที่เส้นเอ็นข้อเข่าได้ จุดที่ต้องระวังในการฝึกท่านี้คือไม่เพียงแต่แค่การเช็คตำแหน่งหัวเข่าไม่ ให้เลยปลายนิ้วเท้า แต่ให้ใส่ใจถึงการถ่ายเทน้ำหนักไปที่ส้นเท้า ก้น สะโพก ให้มากพอจนเกิดการติดต่อกลุ่มกล้ามเนื้อด้านหลังทั้งหมด ( the posterior chain of muscles i.e. the glutes and hamstrings […]

Read More 

Basic seated twists into Revolved Head-to-Knee Pose Variation 3

ในสัปดาห์ที่แล้ว ครูได้อธิบายถึง การบิดที่ปลอดภัย และขีดจำกัดของการฝึกท่าบิด ในครั้งนี้ ครูจะพูดถึง คนที่ควรหลีกเลี่ยง ไม่สมควรฝึกท่าบิด หรือ อาจจะฝึกแบบระวัง หากไม่แน่ใจให้ปรึกษาแพทย์ก่อนหรือปรึกษาคุณครูผู้สอน คุณครูอาจมีการประยุกต์ท่าอาสนะให้คุณได้ แบบตัวต่อตัว ยังมีหลายคนที่ทำร้ายร่างกายตัวเองให้แย่ลงจากความไม่รู้ โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่มีอาการดังต่อไปนี้ เช่น หมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาท ผู้ที่มีอาการบาดเจ็บรุนแรงที่กระดูกสันหลัง กระดูกสันหลังเบี้ยว กระดูกสันหลังคด (Scoliosis) หรือ คนที่มีอาการปวดที่ข้อต่อกระดูกสันหลังกับเชิงกราน (Sacroiliac Joints) ซึ่งอาจเกิดอาการปวดบริเวณหลังส่วนล่างและร้าวไปตามด้านหลังของก้ น บางคนปวด บริเวณสะโพกหรือขาหนีบ ถ้าจะฝึกท่าตระกูลบิดให้ปรึกษานักกายภาพบำบัด หรือครูสอนโยคะก่อน วิธีปฏิบัติ 1. ให้เริ่มต้นท่าต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว ในท่า Basic seated twists into Revolved Head-to- Knee Pose Variation 3 (รูป1) 2. จากนั้นให้งอเข่าข้างขวาและคว่ำมือขวา ที่ด้านหลังขาขวา และหมุนต้นแขนขวาโดยให้ข้อศอกชี้ออกจากลำตัวดังรูป (รูป2.1 ) ใกล้ๆกับก้น ส่วนมือซ้ายไปจับฝ่าเท้าขวาด้านนอก สูดลมหายใจเข้าให้ลึก […]

Read More 

Basic seated twists into Revolved Head-to- Knee Pose Variation 2

การฝึกท่าบิดให้ปลอดภัย นั้นสำคัญมาก เพราะการบิด อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ สำหรับท่าบิดที่เป็นท่านั่ง ผู้ฝึกต้องรู้สึกถึงกระดูกก้นหรือกระดูกรองนั่งสัมผัสพื้นดิน ติดต่อพื้นโลก ซึ่งสำหรับท่านั่งบางท่าอาสนะหากรู้สึกว่ากระดูกรองนั่งไม่สัมผัสพื้นดิน อาจใช้ โยคะบล็อค หรือ ผ้าห่มรองที่ใต้ก้น จะได้นั่งได้สบาย ในช่วงจังหวะที่หายใจเข้า เราจะไม่บิด จังหวะที่หายใจเข้า เป็นช่วงที่เราจะยืดกระดูกสันหลังเราให้ยาวขึ้น ด้วยการรู้สึกถึงก้นที่สัมผัสพื้น จึงเป็นสิ่งสำคัญ จากล่างสู่บน ยืดหลังให้ยาว การบิดจะเกิดขึ้นในช่วงหายใจออก และไล่ จากกระดูกสันหลังส่วนล่าง ขึ้นไปสู่ด้านบน ซึ่งสิ่งที่ต้องระวังคือ กระดูกสันหลังแต่ละส่วน มีความสามารถในการบิดได้มากน้อย ต่างกัน กระดูกสันหลังส่วนล่าง (the lumbar ) สามารถบิดได้ระหว่าง 0-18 องศา ส่วนกลาง (thoracic spine ) บิดได้โดยประมาณ 0-35 องศา และกระดูกคอ (the cervical spine) สามารถหมุนได้ถึง 0-80 องศา ดังนั้น การเลี่ยงการบิดที่ส่วนคอต้องระวังอย่าให้มากเกินไป เราจึงต้องไล่ การบิดจากช่วงล่างขึ้นมาด้านบนเสมอ คอไม่จำเป็นต้องบิดเยอะ […]

Read More 

Basic seated twists into Revolved Head-to- Knee Pose Variation 1

อาสนะท่าบิดตัวจะช่วยหมุนกระดูกสันหลัง ยืดกล้ามเนื้อหลัง ซึ่งส่งผลให้เกิดการฟื้นฟูและรักษาให้กระดูกสันหลังอยู่ในแนวธรรมชาติ การที่เราบิดก็เพื่อที่จะสร้างที่ว่างในกระดูกสันหลังของเราหากไม่มีที่ว่างภายใน หรือมีน้อยจะส่งผลให้พลังงานภายในลดลง การบิดจึงเป็นการยืดหลังให้ยาวขึ้นพร้อมๆ กับการสร้างที่ว่างภายในที่อยู่ระหว่างกระดูก พลังงานภายในจะเลื่อนไหลได้อย่างดี สำหรับคนที่ฝึกอาสนะท่าแอ่นหลังแบบลึก หรือ ฝึกท่าก้มตัวมาด้านหน้าแบบลึก การบิดจะเป็นการช่วยปรับสมดุลให้หลัง ในขณะเดียวกันกล้ามเนื้อหน้าท้องด้านข้างทำงาน (obliques) รวมทั้งหัวไหล่ สะบัก และกระดูกเชิงกราน นอกจากนี้การบิดยังมีส่วนช่วยกระตุ้นระบบย่อยอาหาร กระตุ้นให้เลือดที่สดใหม่ ไปหล่อเลี้ยงอวัยวะในช่องท้อง สำหรับวันนี้ ครูจะให้ฝึกท่าบิดนั่งแบบง่าย แล้วสัปดาห์หน้าเรามาต่อท่ากัน วิธีปฏิบัติ 1. เริ่มจากนั่งหลังตรง ตัวสูง แยกขาข้างขวาออกกว้าง คล้ายกับเวลาเราฝึกท่านั่งแยกขากว้าง Upavistha konasana แต่ให้พับขาซ้ายเข้ามา ให้ส้นเท้าซ้ายวางที่จุดพีเรเนียม พนมมือที่หน้าอก หายใจเข้า – ออก 2 รอบลมหายใจ (รูป1) 2. หายใจเข้ายืดแขนทั้งสองข้างขึ้นแนบใบหู ยืดกระดูกซี่โครง ยืดกระดูกสันหลังให้ยาว กดกระดูกก้นให้ติดพื้นดิน (รูป 2 ) 3. หายใจออก ส่งมือขวามาจับที่หัวเข่าซ้ายยืดแขน ส่วนแขนซ้ายให้อ้อมหลังไปจับที่ต้นขาขวา หากจับไม่ถึงให้จับเท่าที่จับได้ หรือ จับที่เสื้อหรือกางเกงแทน […]

Read More 

So Hum Mantra Meditation : โซ ฮัม

มนตรา โซ ฮัม แปลว่า ฉันคือ สิ่งนั้น So แปลว่า “That” และ Hum แปลว่า “I” เมื่อรวมกัน จึงแปลว่า I’m that ซึ่งคำว่า “That” เป็นตัวแทนของ จักรวาล Universe ดังนั้นมนตรานี้จึงเป็นสัณลักษณ์ที่บอกกับเราในความเป็นจริงของธรรมชาติ ว่าเราติดต่อและเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์ของจักรวาล การสวดมนตราเป็นเทคนิคการทำสมาธิแบบเรียบง่ายและเบื้องต้น โดยเฉพาะสำหรับคนที่มีสมาธิสั้น การสวดมนตราสั้นๆ เป็นวิธีโบราณที่คลาสสิคที่สุด เป็นเครื่องมือที่จะส่งให้จิตใจที่ฟุ้งซ่าน ค่อยๆ เงียบลงช้าๆ ในแรงสั่นสะเทือนที่เกิดจากการสวดจะเคลื่อนย้ายพลังงานและเชื่อมโยงพลังของธรรมชาติเข้าด้วยกัน วิธีปฏิบัติ หาสถานที่ที่เงียบสงบ หรือในป่าเขา ท่ามกลางธรรมชาติ โดยจะนั่งที่โขดหิน ที่พื้นหรือบนเก้าอี้ก็ได้ นั่งหลังตรง หลับตา ส่งความรู้สึกรับรู้ถึงความรู้สึกภายใน ดึงจิตกลับเข้าสู่กาย ปล่อยใจให้ว่าง นิ่ง สงบ โฟกัสที่ลมหายใจ เข้า – ออก รับรู้ถึงลมที่ผ่านจมูกลึกลงไปในช่องท้องของเรา ขณะที่หายใจเข้า เปล่งหรือสวดคำว่า โซ So ในใจ […]

Read More